ไฟเขียวกฎหมายคุมรัฐวิสาหกิจ

คนร.ไฟเขียวกฎหมายคุมรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ ตั้งซุปเปอร์โฮลดิ้ง “ประสาร” รับในกฎหมายยังมีสัดส่วนรัฐบาล 5 คน ตัดขาดจากการเมืองไม่ได้ เพราะต้องใช้รัฐวิสาหกิจมาช่วยบริหารประเทศ พร้อมรับทราบความคืบหน้าแผนแก้ปัญหา 7 แห่ง

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (ซุปเปอร์โฮลดิ้ง) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ได้เห็นชอบหลักการของร่างพ.ร.บ.การพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อรองรับการจัดตั้งซุปเปอร์โฮลดิ้ง โดยกฎหมายใหม่ที่จะออกมาครั้งนี้ ได้กำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการซุปเปอร์โฮลดิ้งให้มาจากฝ่ายรัฐบาล 5 คน ฝ่ายข้าราชการ 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน จึงทำให้ไม่สามารถตัดขาดจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้เพราะรัฐบาลยังจำเป็นต้องอาศัยกลไกของรัฐวิสาหกิจมาบริหารประเทศอยู่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสคร. กล่าวว่า ที่ประชุมคนร.ยังรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดการแก้ไขปัญหาของทุกรัฐวิสาหกิจมีความคืบหน้า และพัฒนาดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ตรงตามเป้าหมายตั้งตั้งไว้ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบปัญหาแล้ว และได้สั่งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ไปดูรายละเอียดของปัญหาสำคัญว่า จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร โดยขอให้ยกเลิกการคิดใบเหลืองใบแดง เพื่อคาดโทษรัฐวิสาหกิจ แต่ขอให้มีการประเมินผลงานออกมาเป็นระดับดีมาก ดี พอใช้ และควรปรับปรุง หากภายในเดือนมี.ค.นี้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดยังแก้ไขปัญหาไม่เสร็จ จะมีมาตรการออกมาบังคับต่อไป

ความคิดเห็น