วัดทั่วประเทศเตรียมขึ้นป้ายหนุนมติ มส.ตั้งสังฆราช

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ประสาน สนพ. วัดทั่วประเทศติดป้ายสนับสนุนมติ มส.เสนอ "สมเด็จช่วง"เป็นสังฆราช พร้อมส่งไปรษณียบัตรถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านสภานิสิต มจร.ออกแถลงการณ์แทนมายื่นถึง มส. เหตุมีทหารตำรวจดูแลความเรียบร้อยรอบพื้นที่ประชุม มส.

วันนี้(29 ก.พ.)ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา(สนพ.)กล่าวว่า สนพ.ได้รับการประสานจากเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในการรณรงค์ให้แต่ละวัดทั่วประเทศติดป้ายสนับสนุนมติมส.ในการเสนอรายชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วงวรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อทูลเกล้าฯ เป็นสมเด็จพระสังฆราชขณะเดียวกันจะมีการรณรงค์ไปยังพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศให้มีการส่งไปรษณียบัตรสนับสนุนมติมส.ดังกล่าวไปยัง สำนักนายกรัฐมนตรีด้วย

พระปลัดนนท์  กิตฺติปญฺโญ ประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่าได้ออกแถลงการณ์ในนามสภานิสิต มจร. ปีการศึกษา2559  ระบุว่าหลังจากการที่พระมหาเถระแสดงออกซึ่งสังฆสามัคคี  กล่าวถึงความสามัคคีขององค์กรปกครองสูงสุดคือ มส.  ทั้งฝ่ายธรรมยุตและฝ่ายมหานิกาย  มิได้แตกแยก  อีกทั้งท่านยังย้ำไปถึงรัฐบาลว่าควรให้เกียรติต่อคณะสงฆ์  ทางสภานิสิตมจร.เองก็จะนิ่งนอนใจต่อเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะมิได้ ทั้งต้องให้ความเคารพต่อพระมหาเถระ  การแสดงออกด้วยพลังบริสุทธิ์โดยพร้อมเพรียงกันจึงต้องตั้งอยู่ในธรรม     ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ที่เรียกว่า  อปริหานิยธรรมดังนั้นระหว่างนี้สภานิสิตมจร.จะยังจับตาดูถึงปฏิกิริยาของทางคณะรัฐบาลว่าจะแสดงออกถึงความเชื่อมั่นต่อมส.และองค์กรภาคีต่างๆอย่างไร

“การที่ออกแถลงการณ์ดังกล่าวเพื่อแสดงความเคารพต่อพระมหาเถระ และมส. ที่ยืนยันถึงความสามัคคีของคณะสงฆ์เนื่องจากในการประชุมมสในวันที่ 29 ก.พ.ทางสภานิสิตมจร.เตรียมที่จะไปยื่นหนังสือต่อมส.เพื่อแสดงความเคารพ และแสดงความเชื่อมั่นต่อมติมส. แต่เนื่องจากมีผู้ใหญ่ประสานมาว่ายังไม่อยากให้เคลื่อนไหวอีกทั้งยังทราบมาว่าในการประชุมมส.มีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจมาคอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณ โดยรอบการประชุมมส.ด้วยทางสภานิสิตมจร.จึงต้องออกเป็นแถลงการณ์แทนอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวในเชิงสร้างสรรค์เช่นการจัดเสวนาทางวิชาการ โดยจะมีการจัดกิจกรรมยังวิทยาเขตที่มีความพร้อม”ประธานสภานิสิตมจร.กล่าว

  

ความคิดเห็น