นายกฯสั่งแบ่ง 3 โซนนิ่งช่วยเหยื่อน้ำท่วม

ปภ. เผย 21 จังหวัดยังจมบาดาล "นายกฯ" สั่งแบ่งโซนนิ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย คาดจ่ายเงินเยียวยาได้ภายใน 2 เดือนหลังสถานการณ์คลี่คลาย

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. ถึงปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัยรวม 47 จังหวัด 360 อำเภอ 2,285 ตำบล 18,656 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,162,439 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 31,523 หลัง ถนน 6,078 สาย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 3,594,617 ไร่ มีผู้เสียชีวิต 77 ราย ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 26 จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 21 จังหวัด 81 อำเภอ 515 ตำบล 3,696 หมู่บ้าน 190,935 ครัวเรือน โดยแยกเป็น ระดับรุนแรง 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ระดับปานกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา นครนายก อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และพระนครศรีอยุธยา และระดับเล็กน้อย 13 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ศรีสะเกษ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม พิษณุโลก พิจิตร สระบุรี ลพบุรี และอ่างทอง

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สั่งการกระทรวงมหาดไทย โดย ปภ. ร่วมกับจังหวัด จัดโซนนิ่งพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรุนแรง ปานกลาง และเล็กน้อย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับรุนแรง ให้บูรณาการฝ่ายพลเรือนและหน่วยทหารปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน พร้อมจัดทำประกาศจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยรับทราบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ กำหนดระยะเวลาในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ จะได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานยื่นขอรับการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากสถานการณ์คลี่คลาย.