ทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ฟอร์ด ฟิวชั่น ไฮบริด จะถูกนำมาใช้ทดสอบจริงบนถนนสาธารณะในรัฐแคลิฟอร์เนีย ภายในปีหน้า ซึ่งเป็นการเดินหน้าสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมพาโลอัลโตที่กำลังเติบโต

ฟอร์ด ได้รับการอนุมัติจากรัฐแคลิฟอร์เนียให้เริ่มทดสอบระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบนรถฟอร์ด ฟิวชั่น ไฮบริด บนถนนสาธารณะในปีหน้า

รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ฟอร์ด ฟิวชั่น ไฮบริด จะถูกนำมาใช้ทดสอบจริงบนถนนสาธารณะในรัฐแคลิฟอร์เนีย ภายในปีหน้า ซึ่งเป็นการเดินหน้าสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมพาโลอัลโตที่กำลังเติบโต โดยฟอร์ดได้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของรัฐแคลิ
ฟอร์เนีย เพื่อใช้ทดสอบวิ่งจริงบนถนนสาธารณะ

ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมพาโลอัลโตเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาด้านยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุด ที่มีทีมนักวิจัย วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์กว่า 100 คน 80 เปอร์เซ็นต์ ของทีมงานพาโลอัลโตมาจากภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอีก 20 เปอร์เซ็นต์เป็นพนักงานฟอร์ดจากสหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์และการออกแบบ.

ความคิดเห็น