เล็งขยายช่องจราจรถนนทางรถไฟสายเก่า

กทม.จัดสัมมนา แก้ปัญหารถติดถนนเลียบทางรถไฟสายเก่า เล็งขยายช่องจราจรเพิ่ม

เมื่อวันที่8พ.ย.ที่โรงแรมเอวานา กรุงเทพฯ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ และออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าสำหรับถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าเป็นเดิมเป็นทางเดินรถไฟสายปากน้ำ ต่อมาจึงได้ปรับเป็นถนนขนาด2ช่องจราจร โดยเริ่มจากถนนพระรามที่4 ในพื้นที่เขตคลองเตย ตัดถนนเกษมราษฎร์ เลียบทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตัดถนนกล้วยน้ำไท ลอดใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ข้ามคลองพระขโนง เขตพระขโนง เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามคลองเจ๊ก คลองบางจาก คลองบางอ้อเขตบางนา และสุดเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดถนนสรรพาวุธ ระยะทางประมาณ7.95กิโลเมตร

นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าเป็นถนนที่เก่าแก่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกทม.และกรมทางหลวงชนบท มีขนาด2ช่องจราจร ซึ่งไม่เพียงพอต่อในการรอบรับปริมาณรถที่สัญจรในแต่ละวัน จากสถิติพบว่า มีปริมาณการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนถึง2,200คันต่อชั่วโมง ในขณะที่ถนนดังกล่าวสามารถรองรับความจุได้เพียง800คันต่อชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ถนนมีลักษณะชำรุด เป็นหลุดบ่อ ขนาดใหญ่ เพราะมีการใช้งานอย่างหนัก อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านเข้ายังท่าเรือคลองเตย การปรับปรุงถนนดังกล่าวจะเป็นการขยายช่องทางจราจรออกเป็น4-6ช่องทางเพื่อรองรับการจราจรในอนาคตที่เพิ่มสูงขึ้นและเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายวงแหวนอุตสหกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

นายทวีศักดิ์กล่าวต่อว่า การสัมนาในครั้งนี้เป็รครั้งแรก จะเป็นการนำเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้บริษัทที่ปรึกษานำไปศึกษาและออกแบบโครงการต่อไปซึ่งในอนาคตการจะดำเนินการสร้างหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อไป แต่หากมีการดำเนินโครงการต่อเยื่องหากเกิดปัญหากับประชาชนก็ต้องมีการชี้แจ ทำความเข้าใจ ส่วนตัวตนเชื้อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครในอนาคตอย่างมาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมมีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งหากมีการดำเนินโครงการขยายถนนเลียบทางรถไฟ จะได้รับผลกระทบ แสดงความไม่พอใจ พร้อมแสดงการคัดค้านโครงการดังกล่าว เนื่องจากคิดว่าการขยายถนนไม่จำเป็นเนื่องจากถนนเพียง2ช่องทางจราจรก็เพียงพอแล้ว อีกทั้งหากมีการดำเนินโครงการดังกล่าวก็จะร่วมกันคัดค้านต่อไป.

ความคิดเห็น