"ยิ่งลักษณ์"ยังครองใจ คนไทยอยากร่วมลอยกระทงด้วยมากที่สุด

กรุงเทพโพล เผยคนไทยอยากให้ “ความไม่สามัคคี-ความขัดแย้งของคนในชาติ” ลอยไปกับสายน้ำในวันลอยกระทง ส่วน "นายกฯปู" ยังครองใจ คนอยากไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด "มาร์ค" ตามมาอันดับ 2

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล)ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เรื่อง “คนไทยกับการเที่ยวงานลอยกระทงปี 2556” โดยสอบถามประชาชนจาก 1,354 คน ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย. พบว่า ประชาชนร้อยละ 52.4 ตั้งใจจะออกไปลอยกระทงในปีนี้ ขณะที่ ร้อยละ 47.6 บอกว่าไม่แน่ใจ ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 32.4 อยากไปร่วมงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพฯ มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 19.9 อยากไปงานยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ และร้อยละ 11.8 อยากไปงานเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย

เมื่อถามถึงบรรยากาศงานลอยกระทงในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วประชาชนร้อยละ 52.2 คาดว่าน่าจะคึกคักน้อยกว่าปีที่แล้ว ขณะที่ร้อยละ 23.4 คาดว่าน่าจะคึกคักมากกว่าปีที่แล้ว ส่วนวัสดุที่นำมาทำกระทงในปีนี้ ร้อยละ 79.5 บอกว่าจะเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น รองลงมาร้อยละ 17.3 เลือกใช้กระทงที่หาซื้อได้สะดวก และร้อยละ 3.2 เน้นกระทงที่มีความสวยงามมาก่อน

ส่วนเรื่องในสังคมไทยที่อยากให้ลอยไปกับกระทงมากที่สุดถึงร้อยละ 56.4 คือ การเมืองไทย รองลงมาคือ ความไม่สามัคคี และความขัดแย้งของคนในชาติ ร้อยละ 18.0 และนักการเมืองที่คอร์รัปชั่น โกงกิน ร้อยละ 6.0 ขณะที่เรื่องที่ประชาชนจะอธิษฐานขอพรจากพระแม่คงคาในวันลอยกระทงปีนี้มากที่สุดคือ ขอให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ร้อยละ 50.9 รองลงมาคือ ขอให้เศรษฐกิจดี ร่ำรวย มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ร้อยละ 15.4 และ ขอให้การเรียน การทำงานราบรื่นๆ ประสบความสำเร็จ ร้อยละ 14.8)

ทั้งนี้นักการเมืองที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด คือ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 27.1และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ ร้อยละ 15.6 และสุดท้ายสาเหตุสำคัญที่อาจจะทำให้เปลี่ยนใจไม่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทงมากที่สุด คือ ไม่ชอบคนเยอะ อึดอัด ร้อยละ 21.8รองลงมาคือ บรรยากาศทางการเมืองที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 18.2 และ อาจจะไม่ว่าง/ติดงาน ร้อยละ 13.8.