สกู๊ปหน้า1

การเมือง‘ติด’ วุ่นซ้ำ ๆ‘กระดุมเม็ดแรก’ได้เวลาประชาชนติด?

“เรื่องทางการเมือง” มักสะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้ปรากฏ ขณะเดียวกันเรื่องทางการเมืองก็มักจะ “สะท้อนภาพให้ประชาชนได้คิดถึงสถานะของประชาชนเองในทางการเมือง” ด้วย!!

“เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องลดความเหลื่อมล้ำ และต้องสร้างความเป็นธรรมในสังคม รัฐมีหน้าที่สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อป้องกันปัญหาในสังคม”...นี่เป็นเนื้อความส่วนหนึ่งซึ่ง ณ ที่นี้สะท้อนไปวันก่อน โดยอ้างอิงบทความ “ความเหลื่อมล้ำที่จับต้องได้” ของฝ่ายงานสื่อสารสาธารณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นประเด็น “เหลื่อมล้ำ” ที่ยามเกิดสถานการณ์ร้อนทางการเมืองก็มักปรากฏให้เห็นชัด

“เรื่องทางการเมือง” มักสะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้ปรากฏ ขณะเดียวกันเรื่องทางการเมืองก็มักจะ “สะท้อนภาพให้ประชาชนได้คิดถึงสถานะของประชาชนเองในทางการเมือง” ด้วย!!

การเมืองมัก ’ติดกระดุมเม็ดแรก“ กันวุ่น ๆ

ประชาชนโดยรวมได้ร่วมติดด้วยแค่ไหน??

ทั้งนี้...“พลังของประชาชนที่ยิ่งใหญ่ หากนำมาใช้ได้ ก็สามารถกำหนดทิศทางนโยบายของประเทศได้ หากไม่เข้าใจจุดนี้ เราก็แค่เคลื่อนไหวสนองตอบความรู้สึกเฉพาะหน้า…ก็เจริญรอยตามแก่นแท้แห่งรัฐเช่นเดิม ประชาชนก็ตกอยู่ในสภาพไม่ต่างจากเดิมอีก...”...นี่เป็นเสียงประชาชนเสียงเล็ก ๆ เสียงหนึ่งที่เคยสะท้อนผ่าน ณ ที่นี้ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาข้ามปีแล้ว ก็อาจยัง ’น่าคิด??“

สถานการณ์ร้อนในบ้านในเมืองดำเนินต่อเนื่องมาเป็นระยะ หลังเสียงโครมคราม เปรี้ยง บึ้ม ที่เกิดขึ้นอีกเรื่อย ๆ กับ ’สถานะของประชาชนคนไทยในทางการเมือง“ ก็ยังเป็นเรื่องที่คนไทยโดยรวมยากจะระบุชัด ซึ่งกับเสียงสะท้อนของประชาชนเสียงเล็ก ๆ ที่เคยสะท้อนผ่าน ณ ที่นี้เมื่อปีที่แล้ว อาจทำให้ภาพที่เบลอชัดขึ้น??

เสียงสะท้อนเสียงนี้ระบุไว้บางช่วงบางตอนว่า...

“...ตลอดเวลายาวนาน อาจกล่าวได้ว่า การเมืองยังเป็นเรื่องของคนส่วนน้อย เป็นเรื่องของชนชั้นนำ หากผลประโยชน์ขัดกันก็มักมีปรากฏการณ์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจทางตรง หรือใช้ประชาชนเป็นฐานเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง หากผลประโยชน์พวกเขาประนีประนอมกันได้ ก็ดูราบเรียบ

การเมืองของประชาชนแม้จะมีบ้าง แต่ในที่สุดก็เหมือนไปช่วยเปลี่ยนขั้วอำนาจเท่านั้น...บางกลุ่มบางพวกอ้างว่าการเข้าสู่อำนาจรัฐจะช่วยให้สังคมและการเมืองดีขึ้น แต่ก็ไม่เคยปรากฏเป็นจริง

เพราะกลไกรัฐปัจจุบันเป็นเรื่องของระบบ และระบบนั้นก็ได้หลอมคน (นักการเมือง) รวมจนเป็นเนื้อเดียวกัน นักการเมืองส่วนใหญ่ปกป้องและเพิ่มพูนความมั่งคั่งของตน หรืออย่างน้อยก็เพื่อรักษาสถานะของตน ไม่เลือกว่าจะขัดต่อความดีงามเพียงไร เป้าหมายนักการเมืองจึงขัด อุดมการณ์การปกครองเพื่อประชาชน เกือบสิ้นเชิง การหวังพึ่งรัฐเพื่อสังคมอันสันติไพบูลย์และมั่นคงของคนส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้

ฝ่ายมีอำนาจ ก็ต้องการปกป้องให้ตัวเองอยู่ในอำนาจให้ยาวนาน ฝ่ายต่อต้าน ก็หวังได้อำนาจมาครอง เป็นเรื่องเก่า น้ำเน่ายิ่งกว่านิยาย มันเป็นพิษร้ายที่สาดใส่ประชาชน และสังคม ครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งร่างกาย ทรัพย์สิน และจิตใจ เสมอมา...และป่วยการจะโทษตัวบุคคล รัก หรือเกลียดชัง มีค่าเท่ากัน เพราะแต่ละฝ่าย ทั้งรัก หรือชัง ต่างต้องการเอาชนะ...เรายังคงหวังกับอำนาจรัฐแบบนี้อีกหรือ??...”

นี่สะท้อนภาพ ’ติดกระดุมเม็ดแรก“ ที่วุ่น ๆ

โดย ’ประชาชนโดยรวมไม่ได้ร่วมติดจริง??“

เสียงสะท้อนของประชาชนเสียงเล็ก ๆ เสียงนี้ ยังได้ระบุไว้อีกบางช่วงบางตอนว่า...“...คุณภาพของประชาชน ก็คือคุณภาพของรัฐ แล้วประชาชนได้อะไร?...เราหวังร่วมกันสร้างสังคมสงบสันติ มั่นคงในการดำเนินชีวิต เอื้ออาทรต่อกัน ไม่ใช่หรือ? แล้วเราได้สร้างเหตุที่หวังผลแบบนี้หรือยัง? หรือแค่ลุแก่อารมณ์เท่านั้น หรือด้วยความไม่รู้ และหวังให้คนอื่นมาแก้ปัญหา โดยเราไม่ต้องทำอะไร คือเราหนีปัญหาหรือเปล่า?”

“เป็นละครของนักการเมืองเท่านั้น” “ประชาชนคือผู้แพ้เสมอ เราจะปล่อยให้วงจรนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนไม่มีหนทางที่ดีกว่านี้เลยหรือ? มีแต่การพึ่งตนเองของประชาชนเท่านั้นจึงเป็นทางออก ไม่ใช่หรือ??”

ทั้งนี้...“1.ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนยกระดับสูงขึ้นเพียงไร? ไม่ใช่แค่สนองอารมณ์และความรู้สึก หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้า ต้องมีความเข้าใจว่าเนื้อแท้ของรัฐคืออะไร? พลังของประชาชนคืออะไร? 2.องค์กรของประชาชนที่แท้จริงมีการจัดตั้งแล้วหรือยัง? หากมีแล้ว มีการพัฒนาความเข้มแข็งท่ามกลางการเคลื่อนไหวต่อสู้เพียงไร?”...เสียงประชาชนเสียงเล็ก ๆ ระบุเชิงตั้งคำถามไว้ กับประเด็นประเทศไทย ประชาชนคนไทยโดยรวม ควรจะต้องมี ’องค์กรของประชาชนจริง ๆ“ โดยที่เป็น “องค์กรที่รู้เท่าทันนักการเมือง และพิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่จริง ๆ”

เสียงเล็ก ๆ เสียงนี้...วันนี้ยังน่าคิดหรือไม่?

น่าคิดหรือไม่?...การ ’ติดกระดุมเม็ดแรก“

’เพื่อประชาชน-เพื่อประเทศชาติ...จริง!!“.

ความคิดเห็น

บทความล่าสุดในคอลัมน์

ยิ่งกว่าแซ่บเธอคนนี้ 'สาวพลัสไซซ์' เซ็กซี่ได้แม้จะ'จ้ำม่ำ'

นับวันยิ่งกระทบเดือด 'คน vs ช้างป่า' ทางออกมี'รอทำ??'

ครั้งนี้มาแน่! 'ดาวดังดาวแดง' มุ่ง'ใกล้โลก'ระทึก?

กรณีไส้กรอกย้ำเตือน 'ความปลอดภัย' ใส่ใจระวังไว้'ไม่เสี่ยง'

ไดอารี่ชีวิตหญิงนักสู้ 'ครูน้อย' สู้เพื่อเด็ก..ถึงเจ็บก็ทำ

ไม่ง่ายแต่ไม่เกินเอื้อม 'เรียนเมืองนอก' เด็กไทยก็ตามฝันได้??

หลบตุ๋นขายยี่ห้อหรู? 'กระเป๋ามือสอง' สวนเศรษฐกิจ'ขายดี'

ยังเกิดไม่หยุดหย่อน!'ตุ๋นกระเป๋าหรู' ยิ่ง'ยุคโซเชียล ยิ่งดุ'

'บึงบอระเพ็ด' ต้นแบบ 'ฟื้นฟูความจุ' เก็บน้ำเพิ่ม 'สู้ภัยแล้ง

'ผู้หญิงซิกแพค' คนนี้ 'สาวแพร์-อลิตา' เธอ'เซ็กซี่มีเหตุผล?'

ดูเนื้อหาในคอลัมน์ทั้งหมด