อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564
มารู้จักกองเมล็ดพันธุ์ข้าวกันเถอะ
อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.06 น.

มารู้จักกองเมล็ดพันธุ์ข้าวกันเถอะ

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมการข้าว ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

เรื่องน่ารู้ : มะกิ้ง หรือ ตรีหนุมาน
พุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : มะกิ้ง หรือ ตรีหนุมาน

ไม้เถา เลื้อยพันขึ้นคลุมยอดไม้ มีมือจับแข็งแรง ใบเดี่ยว เนื้อหนาคล้ายแผ่นหนัง แผ่นใบหยักลึก แบ่งเป็นสามแฉก ก้านใบยาว 2.5 ซม.

กรมการข้าวประกาศปรับลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน 2563
อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.55 น.

กรมการข้าวประกาศปรับลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน 2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2564  เห็นชอบปรับลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน 2563