อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

เงิน​บาท​แข็ง​ทำ​สถาบัน​อาหาร​ปรับ​เป้า​

พิษ​ค่า​บาท​ทำ​สถาบัน​อาหาร​ปรับ​เป้า​ส่ง​ออก​ลง​กว่า​ 8,000 ​ล้าน​ ​ผู้​ส่ง​ออก​ข้าว​- ​เนื้อ​ไก่​หนัก​สุด​ พุธที่ 22 กันยายน 2553 เวลา 01.30 น.

​พิษ​ค่า​บาท​ทำ​สถาบัน​อาหาร​ปรับ​เป้า​ส่ง​ออก​ลง​กว่า​ 8,000 ​ล้าน​ ​ผู้​ส่ง​ออก​ข้าว​- ​เนื้อ​ไก่​หนัก​สุด​

​วัน​นี้​ (22 ก.ย.) ​นาย​เพ​็​ชร​  ​ชินบุตร​ ​ผู้​อำนวย​การ​สถาบัน​อาหาร​เปิด​เผย​ว่า​ ​ได้​ปรับ​เป้า​ส่ง​ออก​อาหาร​ให้​ปี​ 53 ​ใหม่​จาก​ 830,000 ​ล้าน​บาท​ ​เหลือ​ 821,742 ​ล้าน​บาท​ ​หรือ​ลด​ลง​ 8,258  ​ล้าน​บาท​ ​เนื่อง​จาก​ได้​รับ​ผลก​ระ​ทบ​จาก​การ​แข็ง​ค่า​เงิน​บาท​ ​เพราะ​กลุ่ม​อาหาร​ส่วน​ใหญ่​ใช้​วัตถุ​ดิบ​ใน​ไทย​  ​โดย​ราย​ได้​จาก​ผู้​ส่ง​ออก​ข้าว​ราย​ได้​ลด​ลง​มาก​สุด​ 1,459 ​ล้าน​บาท​ ​รอง​ลง​มา​ ​ไก่​และ​สัตว์​ปีก​ 518 ​ล้าน​บาท​, ​น้ำ​มัน​ปาล์ม​ 456 ​ล้าน​บาท​, ​ผล​ไม้​กระป๋อง​และ​แปร​รูป​ 431 ​ล้าน​บาท​, ​น้ำ​ตาล​ทราย​ 353 ​ล้าน​บาท​  ​ผัก​สด​และ​แปร​รูป​ 338 ​ล้าน​บาท​ ​เป็นต้น​ ​ดัง​นั้น​หาก​ค่า​เงิน​บาท​แข็ง​ลง​ต่ำ​กว่า​ 30 ​ดอลลาร์​สหรัฐ​จะ​ส่ง​ผลก​ั​บอ​ุต​สา​หก​ร​รม​อาหาร​ใน​ระยะ​ยาว​แน่น​อน

 “​หาก​หน่วย​งาน​ที่​เกี่ยว​ข้อง​สามารถ​รักษา​ระดับ​ไม่​ให้​ค่า​เงิน​แข็ง​ค่า​ลง​ไป​ต่ำ​กว่า​ 30 ​บาท​ต่อ​ดอลลาร์​สหรัฐ​ ​เชื่อ​ว่า​ธุรกิจ​อาหาร​ของ​ไทย​ยัง​คง​พอ​รับ​ได้​ ​แต่​คง​ต้อง​ปรับ​ปรุง​ประสิทธิภาพ​การ​ผลิต​รวม​ทั้ง​บริหาร​จัดการ​องค์​กร​เข้ม​ข้น​  ​เพื่อ​ลด​ต้น​ทุน​การ​ผลิต​ชด​เชย​ราย​ได้​ใน​รูป​เงิน​บาท​ที่​ขาด​หาย​ไป​ ​โดย​เฉพาะ​ใน​ไตร​มาส​ 4 ​ของ​ปี​ที่​จะ​ประสบ​ปัญหา​อย่าง​หนัก​คาด​ว่า​ค่า​เงิน​เฉลี่ย​ที่​ 30.40 ​บาท​ต่อ​ดอลลาร์​ ​และ​ผู้​ส่ง​ออก​อาหาร​จะ​สูญ​เสีย​ราย​ได้​ไม่​ต่ำ​กว่า​ 6,000 ​ล้าน​บาท​”

​ทั้ง​นี้​สาเหตุ​ที่​ทำ​ให้​ค่า​เงิน​บาท​แข็ง​ค่า​ขึ้น​อย่าง​มาก​ใน​ระยะ​นี้​เพราะ​ ​การ​อ่อน​ค่า​ลง​อีก​ระ​รอก​ของ​เงิน​สกุล​ดอลลาร์​สหรัฐ​ฯ ​ภาย​หลัง​จาก​ตัว​เลข​เศรษฐกิจ​สำคัญ​ของ​สหรัฐ​ฯ ​ที่​ปรากฏ​ออก​มา​ใน​ช่วง​ครึ่ง​ปี​หลัง​ไม่​ดี​อย่าง​ที่​คาด​ ​ทำ​ให้​นัก​ลง​ทุน​ลด​การ​ถือ​ครอง​เงิน​สกุล​ดอลลาร์​สหรัฐ​ฯ ​และ​หัน​ไป​ลง​ทุน​ใน​สิน​ทรัพย์​ที่​ให้​ผล​ตอบ​แทน​สูง​กว่า​อย่าง​ตลาด​หุ้น​เอ​เชีย​  ​รวม​ถึง​ ​แนว​โน้ม​การ​ปรับ​ขึ้น​อัตรา​ดอก​เบี้ย​ของ​ธนาคาร​แห่ง​ประเทศไทย​ (​ธ​ปท.)  ​ที่​หลาย​ฝ่าย​ประเมิน​ว่า​ดอก​เบี้ย​อาจ​ขยับ​ขึ้น​ไป​อยู่​ที่​2%  ​ภาย​ใน​สิ้น​ปีน​ี้  ​และ​เศรษฐกิจ​ของ​ไทย​ที่​ขยาย​ตัว​ดี​ทำ​ให้​มี​กระแส​เงิน​ไหล​เข้า​ตลาด​หุ้น​ไทย​มาก​ขึ้น​

​นาย​ไตร​รงค์​ ​สุวรรณ​คีรี​  ​รอง​นายก​รัฐมนตรี​ ​กล่าว​ว่า​ใน​งาน​ “​อุตสาหกรรม​อาหาร​ก้าว​ไกล​ ​เศรษฐกิจ​ไทย​เข้ม​แข็ง​” ​ว่า​ ​อุตสาหกรรม​อาหาร​ ​นับ​เป็น​หนึ่ง​ใน​อุตสาหกรรม​ยุทธ​ศาสตร์​หลัก​ของ​ไทย​ ​ด้วย​ศักยภาพ​และ​ความ​ได้​เปรียบ​เชิง​ภูมิศาสตร์​ ​และ​มี​ความ​หลาก​หลาย​ของ​ผล​ผลิต​ทาง​การ​เกษตร​ ​ดัง​นั้น​การ​พัฒนา​ผลิต​ภัณฑ์​ให้​มี​มูล​ค่า​เพิ่ม​ตาม​แนว​คิด​เศรษฐกิจ​เชิง​สร้าง​สรรค์​จะ​ช่วย​ให้​ผู้​ประกอบ​การ​สร้าง​ราย​ได้​เพิ่ม​ขึ้น​

​นาย​วิฑูรย์​  ​สิ​มะ​โชค​ดี​ ​ปลัด​กระทรวง​อุตสาหกรรม​ ​กล่าว​ว่าง​าน “​อุตสาหกรรม​อาหาร​ก้าว​ไกล​ ​เศรษฐกิจ​ไทย​เข้ม​แข็ง​” ​เป็น​กิจ​กรรม​สุด​ท้าย​ของ​การ​ดำเนิน​งาน​โครงการ​ “​เสริม​สร้าง​มูล​ค่า​ทาง​เศรษฐกิจ​แก่​อุตสาหกรรม​อาหาร​ของ​ไทย​ ​ภาย​ใต้​แผนก​าร​ลง​ทุน​ระยะ​ปาน​กลาง​ด้าน​การ​พัฒนา​เศรษฐกิจ​เชิง​สร้าง​สรรค์​เพื่อ​สร้าง​มูล​ค่า​ทาง​เศรษฐกิจ​  ​โดย​มี​การ​คัด​เลือก​อาหาร​ 30 ​ผลิต​ภัณฑ์​ ​ที่​ผ่าน​กระบวน​การ​พัฒนา​ ​ไป​ให้​ประชา​ชน​ทั่ว​ไป​ ​และ​ชาว​ต่าง​ชาติ​ได้​ชิม​ ​และ​นำ​ผล​ที่​ได้​มา​ปรับ​ปรุง​ให้​มี​มูล​ค่า​เพิ่ม​มาก​ที่​สุด​

​สำหรับ​ 30 ​ผลิต​ภัณฑ์​ดัง​กล่าว​ ​ประกอบ​ด้วย​ผลิต​ภัณฑ์​ใน​กลุ่ม​สิน​ค้า​ข้าว​, ​ผลิต​ภัณฑ์​ธัญพืช​, ​ผัก​และ​ผล​ไม้​ , ​ผลิต​ภัณฑ์​ประมง​, ​ผลิต​ภัณฑ์​ปศุ​สัตว์​ ​และ​ผลิต​ภัณฑ์​นม​ ​ซึ่ง​ทุก​ผลิต​ภัณฑ์​จะ​ต้อง​อยู่​บน​แนว​คิด​เศรษฐกิจ​เชิง​สร้าง​สรรค์​.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0