อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

พท.​ตั้ง​กรรมการ​จับ​ตา​ใช้​งบ​ปี​53​

วัน​นี้​(23​มิ​.ย.)​ผู้​สื่อ​ข่าว​ราย​งาน​ว่า​ ​นาย​ปาน​ปรีย​์ พหิท​ธ​า​นุ​กร​ ​รอง​หัว​หน้า​พรรค​เพื่อ​ไทย​ ​และ​ประธาน​คณะ​กรรมการ​ประสาน​งาน​พิจารณา​ร่าง​ พ.ร.บ.​งบ​ประมาณ​ราย​จ่าย​ประจำ​ปี​ 2553 ​เปิด​เผย​ว่า​ อังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 06.08 น.

​วัน​นี้​(23​มิ​.ย.)​ผู้​สื่อ​ข่าว​ราย​งาน​ว่า​ ​นาย​ปาน​ปรีย​์ พหิท​ธ​า​นุ​กร​ ​รอง​หัว​หน้า​พรรค​เพื่อ​ไทย​ ​และ​ประธาน​คณะ​กรรมการ​ประสาน​งาน​พิจารณา​ร่าง​ พ.ร.บ.​งบ​ประมาณ​ราย​จ่าย​ประจำ​ปี​ 2553 ​เปิด​เผย​ว่า​ ​พรรค​ได้​ตั้ง​คณะ​กรรมการ​ประสาน​งาน​พิจารณา​ร่าง​ พ.ร.บ.​งบ​ประมาณ​ฯ ​เพื่อ​ดำเนิน​การ​ร่วม​กับ​กรรมาธิการ​งบ​ประมาณ​ใน​ส่วน​ของ​พรรค​เพื่อ​ไทย​ 19 ​คน​ ​ใน​การ​ตรวจ​สอบ​การ​ใช้​งบ​ประมาณ​ราย​จ่าย​ประจำ​ปี​ 2553 ​อย่าง​ใกล้​ชิด​ ​และ​เพื่อ​ป้อง​กัน​มิ​ให้​เกิด​การ​รั่ว​ไหล​ ​เกิด​ความ​ซ้ำ​ซ้อน​กับ​โครงการ​ตาม​ที่​รัฐบาล​จะ​เสนอ​ใน​ พ.ร.ก.​ให้​อำนาจ​กระทรวง​การ​คลัง​กู้​เงิน​เพื่อ​ฟื้น​ฟู​และ​เสริม​สร้าง​ความ​มั่น​คง​ทาง​เศรษฐกิจ​ พ.ศ.2552 ​และ​ร่าง​ พ.ร.บ.​ให้​อำนาจ​กระทรวง​การ​คลัง​กู้​เงิน​เพื่อ​ฟื้น​ฟู​และ​เสริม​สร้าง​ความ​มั่น​คง​ทาง​เศรษฐกิจ​ พ.ศ.... ​รวม​จำนวน​ 800,000 ​ล้าน​บาท​ ​ให้​มี​การ​ใช้​งบ​ประมาณ​เกิด​ประโยชน์​สูง​สุด​

​กรณี​วุฒิ​สภา​มี​มติ​ไม่​เห็น​ด้วย​กับ​ พ.ร.ก.​แก้​ไข​เพิ่ม​เติม​ พ.ร.บ.​พิกัด​อัตรา​ภาษี​สรรพ​สามิต​ พ.ศ.2527 ​นาย​ปาน​ปรีย​์ ​ระบุ​ว่า​ ​พรรค​เห็น​ว่า​ตรง​กับ​จุด​ยืน​ของ​พรรค​เพื่อ​ไทย​ ​เนื่อง​จาก​สวน​ทาง​กับ​หลัก​การก​า​รก​ระ​ตุ​้น​เศรษฐกิจ​ ​ประชา​ชน​จะ​เดือด​ร้อน​แบก​รับ​ภาระ​ค่า​ใช้​จ่าย​เพิ่ม​ขึ้น​ตาม​ราคา​น้ำ​มัน​ ​ดัง​นั้น​หาก​ พ.ร.ก.​ดัง​กล่าว​เข้า​สู่​การ​พิจารณา​ของ​สภา​ผู้​แทน​ราษฎร​อีก​ครั้ง​ ​พรรค​เพื่อ​ไทย​จะ​ยืน​ยัน​ไม่​เห็น​ด้วย​กับ​ พ.ร.ก.​ฉบับ​นี้​ ​ทั้ง​นี้​ขอ​เรียก​ร้อง​ให้​รัฐบาล​ทบ​ทวน​ข้อ​กฎหมาย​ดัง​กล่าว​อีก​ครั้ง​

​นอก​จาก​นี้​ ​นาย​ปาน​ปรีย​์ ​ยัง​กล่าว​อีก​ว่า​ ​รู้​สึก​เป็น​ห่วง​ใน​เรื่อง​การ​ส่ง​ออก​ที่​ขยาย​ตัว​ติด​ลบ​ต่อ​เนื่อง​ 7 ​เดือน​ ​โดย​ล่า​สุด​เดือน​พ.ค.​ที่​ผ่าน​มา​ ​พบ​ว่า​ ​ลด​ลง​ร้อย​ละ​ 26.6 ​เป็น​สัญญาณ​อันตราย​ ​เมื่อ​เทียบ​กับ​ช่วง​เดียว​กัน​ของ​ปี​ที่​แล้ว​ ​ทั้ง​ยัง​เจอ​ปัญหา​อุปสรรค​ ​ราคา​น้ำ​มัน​สูง​ขึ้น​ ​รัฐบาล​ซ้ำ​เติม​การ​จัด​เก็บ​ภาษี​น้ำ​มัน​ ​รวม​ทั้ง​เงิน​บาท​แข็ง​ตัว​ ​เมื่อ​เป็น​เช่น​นี้​หาก​รัฐ​ไม่​ให้​ความ​สำคัญ​กับ​การ​ส่ง​ออก​ ​จะ​เกิด​ปัญหา​เศรษฐกิจ​ขึ้น​อย่าง​แน่น​อน.
 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0