อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กร​ณ์​ฟุ้ง​ฐานะ​การ​คลัง​แกร่ง​

นายก​รณ​์ ​จา​ติ​ก​วณิช​ ​รม​ว.​คลัง​ ​เปิด​เผย​ว่า​ ​ภาวะ​เศรษฐกิจ​ที่​ดี​ขึ้น​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ทำ​ให้​การ​จัด​เก็บ​ราย​ได้​ของ​รัฐบาล​สูง​กว่า​ที่​คาด​การณ์​ไว้​ ​ส่ง​ผล​ให้​การ​ขาด​ดุล​งบ​ประมาณ​ราย​จ่าย​ประจำ​ปี​งบ​ประมาณ​ 53 ​นี้​จะ​ต่ำ​กว่า​เป้า​หมาย​ที่​กำหนด​ไว้​ที่​ 3% ​แน่น​อน​ พุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 23.00 น.

​ปี​ 53 ​ขาด​ดุล​ไม่​เกิน​ 3.5 ​แสน​ล้าน​ ​เขี่ย​ 11 ​ข้อ​เสนอ​เอกชน​ลง​ถัง​ขยะ​
   
​นายก​รณ​์ ​จา​ติ​ก​วณิช​ ​รม​ว.​คลัง​ ​เปิด​เผย​ว่า​ ​ภาวะ​เศรษฐกิจ​ที่​ดี​ขึ้น​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ทำ​ให้​การ​จัด​เก็บ​ราย​ได้​ของ​รัฐบาล​สูง​กว่า​ที่​คาด​การณ์​ไว้​ ​ส่ง​ผล​ให้​การ​ขาด​ดุล​งบ​ประมาณ​ราย​จ่าย​ประจำ​ปี​งบ​ประมาณ​ 53 ​นี้​จะ​ต่ำ​กว่า​เป้า​หมาย​ที่​กำหนด​ไว้​ที่​ 3% ​แน่น​อน ​หรือ​ต่ำ​กว่า​ 350,000 ​ล้าน​บาท​ ​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​เสถียร​ภาพ​ทาง​การ​คลัง​แข็ง​แกร่ง​ไม่​มี​ปัญหา​ ​และ​มั่น​ใจ​ว่า​เศรษฐกิจ​ใน​ปี​ 53 ​จะ​ดี​ขึ้น​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​และ​เติบ​โต​ได้​ไม่​ต่ำ​กว่า​ 3% ​จาก​ผลก​า​รท​ำ​งาน​ของ​รัฐบาล​และ​ภาวะ​เศรษฐกิจ​โลก​ที่​กระเตื้อง​ขึ้น​ ​แต่​มี​ปัจจัย​เสี่ยง​สำคัญ​คือ​เรื่อง​ของ​การ​เมือง​ใน​ประเทศ​ ​หาก​ต้อง​มาส​ะ​ดุด​ขา​ตัว​เอง​ ​ก็​เป็น​เรื่อง​ที่​น่า​เสียด​าย
   
​ทั้ง​นี้​ใน​ปี​ 53 ​ยอม​รับ​ว่า​มาตรการ​ของ​รัฐบาล​ที่​เน้น​สร้าง​ความ​เข้ม​แข็ง​ให้​กับ​ประชา​ ​ชน​และ​สังคม​จะ​เป็น​ภาร​กิจ​ของ​กระทรวง​การ​คลัง​ ​ซึ่ง​ได้​เตรียม​เครื่อง​มือ​ไว้​ครบถ้วน​แล้ว​ทั้ง​กำลัง​เงิน​และ​มาตรการ​ต่าง​ ๆ ​โดย​เฉพาะ​การก​ู้​เงิน​ตาม​ พ.ร.บ.​กู้​เงิน​ 4 ​แสน​ล้าน​บาท​ ​ที่​อยู่​ใน​ขั้น​ตอน​การ​พิจารณา​ของ​กรรมาธิการ​ร่วม​ ​หาก​การ​ใช้​จ่าย​ของ​รัฐบาล​มี​ความ​จำ​เป็น​เพิ่ม​ขึ้น​ก็​มี​เงิน​รอง​รับ​ที่​เพียง​พอ​อยู่​แล้ว​ ​ขณะ​เดียว​กัน​หาก​ไม่​ต้องการ​ใช้​ก็​สามารถ​ปรับ​ลด​ลง​เพื่อ​ให้​เกิด​ความ​ยืด​หยุ่น​
   
​นายก​รณ​์ ​กล่าว​ด้วย​ว่า​ใน​ที่​ประชุม​คณะ​กรรมการ​ร่วม​ภาค​รัฐ​และ​เอกชน​ (​กรอ​.) ​ได้​ชี้​แจง​ความ​คืบ​หน้า​เรื่อง​ข้อ​เสนอ​มาตรการ​ภาษี​ที่​เอกชน​ต้องการ​ให้​แก้​ไข​ปรับ​ปรุง​ทั้ง​ 11 ​มาตรการ​ ​หลัง​จาก​ที่​ได้​นำ​ไป​ศึกษา​ข้อ​ดี​ข้อ​เสีย​ใน​ช่วง​เวลา​ 2 ​เดือน​ซึ่ง​ยอม​รับ​ว่า​มี​บาง​มาตร​ ​การ​ที่​นำ​ไป​สู่​การ​เสนอ​เป็น​นโยบาย​ของ​รัฐบาล​ ​โดย​เฉพาะ​การ​ปรับ​โครงสร้าง​ภาษี​ทั้ง​ระบบ​ ​การ​นำ​ภาษี​ที่​ดิน​และ​สิ่ง​ปลูก​สร้าง​มา​ใช้​
   
​ราย​งาน​ข่าว​จาก​ทำเนียบ​รัฐบาล​ ​กล่าว​ว่า​ ​สำหรับ​มาตรการ​ภาษี​ทั้ง​ 11 ​มาตรการ​ที่​เอกชน​เสนอ​ให้​ปรับ​ปรุง​นั้น​ส่วน​ใหญ่​กระทรวง​การ​คลัง​ไม่​เห็น​ด้วย​โดย​เฉพาะ​การ​ลด​หย่อน​ภาษี​เงิน​ได้​สำหรับ​กำไร​จาก​การ​ขาย​สิน​ทรัพย์​  ​ที่​เป็น​ทุน​เหลือ​ 10% ​สำหรับ​เงิน​ได้​ที่​เกิด​ ​ขึ้น​ใน​ปี​ 52-53 ​เพราะ​ไม่​ได้​ช่วย​กระตุ้น​เศรษฐกิจ​และ​เปิด​โอกาส​ให้​มี​การ​เก็ง​กำไร​สิน​ค้า​ประเภท​อสังหาริมทรัพย์​ ​ส่วน​ ​การ​ขอ​ลด​หย่อน​เพื่อ​ประโยชน์​ใน​การ​ปรับ​โครงสร้าง​องค์​กรน​ั้​นอ​ยู่​ระหว่าง​พิจารณา​
   
​ส่วน​ข้อ​เสนอ​ให้​ขยาย​ขอบเขต​และ​เวลา​การ​ยก​เว้น​ภาษี​สำหรับ​การ​ปรับ​โครงสร้าง​หนี้​ที่​ยัง​ไม่​ถูก​ฟ้อง​ล้ม​ละลาย​โดย​ให้​ครอบ​คลุม​ถึง​เจ้า​หนี้​ที่​เป็น​สถาบัน​การ​เงิน​ใน​ต่าง​ประเทศ​  ​กระทรวง​การ​คลัง​ชี้​แจง​ว่า​อาจม​ี​ปัญหา​ตรวจ​สอบ​ข้อ​เท็จ​จริง​ของ​นิติ​บุคคล​และ​ธ​ุ​รก​ร​รม​สิน​เชื่อ​เพราะ​อยู่​นอก​เหนือ​กฎหมาย​ของ​ธนาคาร​แห่ง​ประเทศไทย​ (​ธ​ปท.).คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0