อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เกษตรกรผลิตไบโอดีเซล แก้ปัญหาหนี้-มีเงินออม - นานาสารพัน

อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 00.00 น.

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)ซึ่งมีนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลิตไบโอดีเซลอันเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตได้

นายประดิษฐ์ แสงกล้า ประธานกลุ่มเกษตรกรทำไร่ปราณบุรี กล่าวว่า เริ่มจากการรวมกลุ่ม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สิน ซึ่งในตอนนั้นมีสมาชิกประมาณ 365 คน ซึ่งทุก ๆ เดือนจะมีการประชุมสมาชิก เพื่อส่งเสริมการออม และหารือร่วมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จนทำให้เกิดปัญหาหนี้ตามมา จากการหารือของสมาชิกในกลุ่มจนได้ข้อสรุปว่า ที่มาของปัญหาหนี้เกิดจากต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาขาย เพราะทุกอย่างบวกต้นทุนของค่าน้ำมัน และทุกครัวเรือนก็ใช้น้ำมันอยู่แล้ว และได้ข้อสรุปของแนวทางการแก้ไข ด้วยการมีมติว่า จะผลิตน้ำมันเอทานอลจากสับปะรด เพราะในเขตพื้นที่อำเภอปราณบุรี ปลูกสับปะรดเป็นพืชหลักอยู่แล้ว ต่อมาจึงลงมือหาข้อมูลจากหน่วยงานด้านการเกษตร พบว่า มีความเป็นไปได้ยากและมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนปัจจัยการผลิตสูง

แต่ทว่า หลังจากที่มีโอกาสไปดูงานที่สวนจิตรลดา ก็เกิดความคิดว่า น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า จากนั้นจึงระดมทุนจากสมาชิกและนำเงินออมทรัพย์ขององค์กรที่มีอยู่ 180,000 บาท ไปซื้อเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากกรมอู่ทหารเรือ ที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ราคาเครื่องละ 375,000 บาท ทำสัญญาซื้อขายผ่อนชำระภายใน 1 ปี แต่เมื่อนำกลับมาผลิตจริงก็เจอกับปัญหาขาดทุน ไม่สามารถใช้หนี้ได้ตามสัญญา ทางกรมช่างก็มาดูแลติดตามแนะนำวิธีการใช้อย่างใกล้ชิด  จนทางองค์กรได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี มีเงินไปใช้หนี้ตามสัญญา

“กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ลองผิดลองถูกเป็นเวลาครึ่งปี เจอปัญหามากมาย ทั้งน้ำมันสีไม่ใส มีตะกอนขุ่น ไม่ได้มาตรฐาน สมาชิกไม่กล้านำไปใช้กับเครื่องยนต์และรถยนต์ แต่ทุกปัญหาได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดและเมื่อเจอปัญหาซ้ำเดิมก็จะเปิดตำราที่จดไว้ สุดท้ายก็เจอทางออก    การทำน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ขั้นตอนทุกอย่างจะต้องใส่ใจอย่างใกล้ชิด ผิดพลาดขึ้นมาก็ต้องหาต้นตอให้เจอ จนตอนนี้ทางองค์กรสามารถผลิตน้ำมันจำหน่ายให้กับสมาชิก ได้วันละ 10 เที่ยวต่อวัน ประมาณ 800 ลิตร ขายถูกกว่าน้ำมันในตลาดลิตรละ 4-5 บาท ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบที่นำมาผลิต เพราะราคาในแต่ละวันจะแตกต่างกันออกไป อยู่ที่คุณภาพของน้ำมันเหลือใช้ด้วย

จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่องค์กรเองก็คาดไม่ถึง คือ ตะกอนจากน้ำมันเหลือใช้เหล่านั้นกลายเป็นกรดกลีเซอรีนที่มีคุณประโยชน์มหาศาล เพราะมีโพแทสเซียมสูง ใช้เป็นปุ๋ยใส่พืชบำรุงดิน ซักผ้า ล้างห้องน้ำ ล้างพื้น ล้างคอกหมู ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ฯลฯ น้ำล้างถังกลั่นที่เหลือจากการกลั่นน้ำมันแล้ว ก็ยังนำมารดต้นไม้ให้ผลงอกงามอีกด้วย ซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกภายในองค์กรได้เป็นอย่างยิ่ง

…นับว่าเป็นสิ่งค้นพบจากสิ่งเหลือใช้ที่เกิดจากไบโอดีเซล ค้นพบจากประสบการณ์ชีวิตที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและฝึกสังเกตจากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันนั่นเอง…อันทำให้พวกเขาสามารถลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้นจนสามารถเก็บออมไว้ใช้ยามจำเป็น คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0