อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ไทย​เสีย​แผ่น​ดิน​กว่า​แสน​ไร่​

นาย​สุว​ิทย์ ​คุณ​กิตติ​ ​รัฐมนตรี​ว่า​การก​ระ​ทรวง​ทรัพยากร​ธรรม​ชาติ​และ​สิ่ง​แวด​ล้อม​ (ทส.) ​เปิด​เผย​ว่า​ ​ปัญหา​การก​ัด​เซาะ​ชาย​ฝั่ง​ใน​ ​ประเทศไทย​เป็น​ปัญหา​ที่​ต่อ​เนื่อง​มายา​วนา​น​และ​มี​แนว​โน้ม​จะ​ทวี​ความ​รุน​แรง​ จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 เวลา 00.00 น.

​นาย​สุว​ิทย์ ​คุณ​กิตติ​ ​รัฐมนตรี​ว่า​การก​ระ​ทรวง​ทรัพยากร​ธรรม​ชาติ​และ​สิ่ง​แวด​ล้อม​ (ทส.) ​เปิด​เผย​ว่า​ ​ปัญหา​การก​ัด​เซาะ​ชาย​ฝั่ง​ใน​ ​ประเทศไทย​เป็น​ปัญหา​ที่​ต่อ​เนื่อง​มายา​วนา​น​และ​มี​แนว​โน้ม​จะ​ทวี​ความ​รุน​แรง​ ​ซึ่ง​ขณะ​นี้​อัตรา​การก​ัด​เซาะ​ชาย​ฝั่ง​อยู่​ที่​ระดับ​ 5-30 ​เมตร​ ​และ​มี​แนว​โน้ม​จะ​สูง​ขึ้น​เรื่อย​ ๆ ​และ​นอก​จาก​ปัญหา​การก​ัด​เซาะ​ชาย​ฝั่ง​ทะเล​แล้ว​พื้น​ที่​ชาย​ฝั่ง​ทะเล​ของ​ไทย​ยัง​เป็น​พื้น​ที่​เสี่ยง​อัน​เนื่อง​มา​จาก​ระดับ​น้ำ​ทะเล​ที่​อาจ​เพิ่ม​ขึ้น​ ​ที่​ผ่าน​มา​ ทส. ​ได้​ดำเนิน​การ​แก้​ไข​ปัญหา​การก​ัด​เซาะ​มา​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ ​มี​การ​จัด​ทำ​ยุทธ​ศาสตร์​แก้​ไข​ปัญหา​การก​ัด​เซาะ​ชาย​ฝั่ง​ทะเล​ 20 ​ปี​ ​จัด​ทำ​ยุทธ​ศาสตร์​แห่ง​ชาติ​ว่า​ด้วย​การ​จัดการ​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิ​อากาศ​ พ.ศ. 2551-2555 ​จัด​ตั้ง​หน่วย​งาน​เพื่อ​จัดการ​ป้อง​กัน​แก้​ไข​ปัญหา​การก​ัด​เซาะ​ชาย​ฝั่ง​ทะเล​ ​การ​เปลี่ยน​แปลง​ของ​ระดับ​น้ำ​ทะเล​ ​และ​การ​วิจัย​ทาง​ด้าน​สมุทร​ศาสตร์​ ​อย่าง​ไร​ก็​ตาม​ ​การ​แก้​ไข​ปัญหา​ใน​บาง​พื้น​ที่​อาจ​ส่ง​  ​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​พื้น​ที่​อื่น​หรือ​ยัง​ไม่​ได้​ผล​ร้อย​เปอร์เซ็นต์​
   
​ด้าน​นาย​ประ​วิ​ม ​วุฒิ​สินธุ​์ ​รักษา​การ​แทน​อธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทาง​ทะเล​และ​ชาย​ฝั่ง​ (ทช.) ​กล่าว​ว่า​ ​ขณะ​นี้​ร้อย​ละ​ 23 ​ของ​แนว​ชาย​ฝั่ง​ทะเล​ของ​ไทย​หรือ​ราว​ 600 ​กิโล​ ​เมตร​กำลัง​ประสบ​ปัญหา​การก​ัด​เซาะ​ ​และ​จังหวัด​ที่​จัด​ว่า​เป็น​พื้น​ที่​วิกฤติ​มี​ทั้ง​สิ้น​ 12 ​จังหวัด​ ​ได้​แก่​ ​จันทบุรี​ ​ระ​ยอง​ ​ฉะ​เชิง​เท​รา​ ​สมุทร​ปราการ​ ​กรุง​เทพ​มหา​นคร​ ​เพชร​บุรี​ ​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ ​สุรา​ษฎร์​ธานี​ ​นคร​ศรี​ธรรม​ราช​ ​สง​ขลา​ ปัต​ตานี​ ​และ​น​รา​ธ​ิ​วา​ส ​ระยะ​ทาง​รวม​ 207 ​กิโลเมตร​หรือ​ประมาณ​ร้อย​ละ​ 12 ​ของ​แนว​ชาย​ฝั่ง​ทะเล​อ่าว​ไทย​ ​โดย​พื้น​ที่​รูป​ตัว​ ก ​มี​อัตรา​การก​ัด​เซาะ​มาก​กว่า​ 10-20 ​เมตร​ต่อ​ปี​ ​ใน​ส่วน​พื้น​ที่​ชาย​ฝั่ง​ทะเล​ด้าน​อัน​ดาม​ั​นม​ี​อัตรา​การก​ัด​เซาะ​เฉลี่ย​มาก​กว่า​ 5 ​เมตร​ต่อ​ปี​ใน​ 5 ​จังหวัด​ ​คือ​ ​ระ​นอง​ ​ภูเก็ต​ ​กระบี่​ ​ตรัง​ ​และ​สตู​ล ​และ​หาก​ระดับ​น้ำ​ทะเล​สูง​เพิ่ม​ขึ้น​อีก​ 1 ​เมตร​ ​จังหวัด​พัทลุง​จะ​โดน​ผลก​ระ​ทบ​ด้วย​เช่น​กัน​ ​นาย​ประ​วิ​มก​ล่า​ว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0