อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

ปีหน้าข้าราชการอปท.ได้ใช้สิทธิรักษา3กองทุน

สธ.เร่งร่างกฎให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิ์ร่วม 3 กองทุนรักษาพยาบาลได้เสร็จภายใน 6 เดือนนำเข้าที่ประชุม ครม. ชี้เริ่มใช้ปี 56 อังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 06.11 น.

วันนี้ (31 ก.ค.) ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในการประชุมใหญ่และสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การกระจายอำนาจของรัฐบาลต่อความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในบริบทของ อปท.ยุคใหม่ตอนหนึ่ง ว่า เรื่ิองที่ท้องถิ่นทะเลาะกันมาก คือ งบประมาณ ตามกฎหมายท้องถิ่นต้องได้ไม่ต่ำกว่า 25% แต่ปีนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ได้รับจัดสรรถึง 27.27% จากงบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท  อยากให้งบประมาณส่งตรงไปยังท้องถิ่นโดยตรง  แต่ไม่รู้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยอมหรือไม่   

ด้านนายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข กล่าวบรรยายหัวข้อ"นโยบายสาธารณสุขต่อการบริหารหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น" ว่า ในปัจจุบันสุขภาพประชาชนที่เป็นปัญหา คือ โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  โรคไต งบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน 40 บาทต่อหัวนั้น ปีนี้งบประมาณลงไปแล้ว 2,200 ล้านบาท  อยากให้ อปท.ดูความต้องการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรอง การป้องกันโรค โดยประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

นายวิทยา กล่าวต่อว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเสมอภาค 3 กองทุนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา แต่สิทธิ์ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัวประมาณ 4 แสนคน เนื่องจาก อปท.มีกฎหมายและระเบียบเฉพาะรวมทั้งการเบิกจ่ายค่ารักษาแยกส่วนแต่ละองค์กรอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นเพื่อให้การขยายสิทธิ์ครอบคลุมจึงให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางเพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามตรา 9 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 โดยได้เร่งให้ดำเนินการยกร่างเสร็จภายใน 6 เดือนเพื่อนำเข้าที่ประชุม ครม. คาดว่าจะประกาศใช้อย่างเร็วที่สุดเดือนเม.ย. 2556 หรือภายในต.ค. 2556คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0