อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

กรมโรงงานขู่ไม่ออกใบรง.4ให้กผฝ.

กรมโรงงานขู่ กฟผ.ไม่ออกใบรง. 4 โรงไฟฟ้าถ่านหิน หากชาวบ้านกระบี่ยังต่อต้านหนัก พุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 06.19 น.

นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนในชุมชน ต.ปกาศัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  จำนวนมาก ยังรวมตัวต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อย่างต่อเนื่อง และค่อนข้างจะรุนแรง ดังนั้นหากผู้บริหาร กฟผ. ไม่สามารถชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ กรมโรงงานฯก็ไม่สามารถพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ได้

“ทั้งนี้ จากการรับฟังปัญหาชาวบ้านพบว่า ยังมีปัญหาติดใจในหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้นได้สั่งให้ กฟผ. เร่งไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ที่ขณะนี้ยังมีการต่อต้าน ทั้งในประเด็นกระบวนการขนส่งถ่านหิน ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนผลต่อสุขภาพประชาชน โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นคนกลางระหว่างกฟผ.กับชุมชนไปช่วยทำความเข้าใจด้วย”

อย่างไรก็ตาม เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. ควรลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่ต่อต้านมากกว่านี้ เพื่อแสดงความจริงใจต่อชุมชน ลักษณะเดียวกับที่โรงไฟฟ้าไออาร์พีซี ที่จ.ระยองทำสำเร็จมาแล้ว หลังจากที่ผู้บริหารขณะนั้นคือนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนด้วยตัวเอง และอธิบายจนเข้าใจร่วมกันว่าเทคโนโลยีการผลิตจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

ด้านนายอดุลย์  เป็งถา หัวหน้าโครงการเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่  กฟผ. กล่าวว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้หากก่อสร้างเสร็จจะมีกำลังการผลิต 800 เมกะวัตต์ โดยตามแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี  58 และเริ่มเปิดดำเนินการในปี 62 

ทั้งนี้จึงมีเวลาที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนอีก 2 ปี แต่การทำรายงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (อีเอชไอเอ)  ต้องแล้วเสร็จในปี 57 จากนั้นผู้บริหาร กฟผ. จะนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0