อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

'​ฉงน​ ​สงสัย​' ​ศิลปกรรม​ร่วม​สมัย​

ด้วย​เพราะ​ความ​สงสัย​เป็น​จุด​เริ่ม​ต้น​การ​พัฒนา​และ​ทำ​ความ​เข้า​ใจ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ทั้ง​สิ่ง​ที่​อยู่​ภาย​ใน​ตน​เอง​และ​สิ่ง​แวด​ล้อม​รอบ​ตัว​ อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 เวลา 00.00 น.

​ด้วย​เพราะ​ความ​สงสัย​เป็น​จุด​เริ่ม​ต้น​การ​พัฒนา​และ​ทำ​ความ​เข้า​ใจ​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ทั้ง​สิ่ง​ที่​อยู่​ภาย​ใน​ตน​เอง​และ​สิ่ง​แวด​ล้อม​รอบ​ตัว​ 
   
​จาก​ความ​เคลื่อน​ไหว​ที่​เกิด​ขึ้น​ต่อ​เนื่อง​มาระ​ยะ​หนึ่ง​สำหรับ​การ​แสดง​นิทรรศการ​ ​ฉงน​ ​สงสัย​ ​ศิลปกรรม​ร่วม​สมัย​ที่​มี​ความ​หมาย​ของ​สี่​ศิลปิน​รุ่น​กลาง​ซึ่ง​ต่าง​สั่ง​สม​ประสบการณ์​สร้าง​สรรค์​ทำงาน​ศิลปะ​ทั้ง​ใน​ประเทศ​และ​ต่าง​ประเทศ​
   
​จาก​การ​รวม​กลุ่ม​ร่วม​กัน​ถ่าย​ทอด​มุม​มอง​แสดง​ประเด็น​ความ​สงสัย​ ​ตั้ง​คำ​ถาม​และ​สมมุติ​ฐาน​ทั้ง​ต่อ​สิ่ง​ที่​อยู่​ภาย​ใน​ตน​เอง​และ​สิ่ง​แวด​ล้อม​รอบ​ตัว​ผ่าน​งาน​ศิลปะ​ที่​มี​ความ​หมาย​

​ขณะ​ที่​นิทรรศการ​นำ​เสนอ​ต่อ​ผู้​เข้า​ชม​ได้​ร่วม​รับ​รู้​ด้วย​วิธี​การ​ค้น​หา​ ​ตรวจ​สอบ​อารมณ์​ความ​รู้​สึก​ที่​เกิด​ขึ้น​ทั้ง​จาก​ตัว​ตน​และ​จาก​สิ่ง​รอบ​ด้าน​ผ่าน​งาน​ศิลปะ​ซึ่ง​ผลง​าน​ยัง​คง​เผย​แพร่​ให้​ศึกษา​สัมผัส​ภาย​ใน​ห้อง​นิทรรศการ​ชั้น​ 7 ​หอ​ศิลป​วัฒนธรรม​แห่ง​กรุง​เทพ​มหา​นคร​
   
​ส่วน​หนึ่ง​จาก​นิทรรศการ​ศิลปิน​เล่า​ถึง​การ​สร้าง​สรรค์​ว่า​ ​นิทรรศการ​ครั้ง​นี้​มี​ผลง​า​นข​อง​ ​ปิติ​ วรร​ธน​์ ​สม​ไทย​, ศุภ​ฤกษ์​ ​คณิต​ว​ราน​ั​นท​์, พศุ​ตม​์ ​กรรณ​รัต​น​สูตร​ ​และ​ ​นภดล​ ​วิรุฬห์​ชาตะ​พันธ์​ ​ซึ่ง​ศิลปิน​ ​ต่าง​สืบ​ค้น​ความ​หมาย​ใน​สิ่ง​ที่​คุ้น​เคย​ ​ด้วย​กระบวน​การ​สร้าง​สรรค์​ที่​ต่าง​กัน​ ​ถ่าย​ทอด​สู่​ผู้​ชม​ผ่าน​งาน​ประติมากรรม​ ​ศิลปะ​การ​จัด​วาง​ ​ภาพ​ยนตร์​สั้น​ ​และ​วิด​ี​โอ​อาร์ต​นำ​สู่​ความ​คิด​การ​สร้าง​สรรค์​รวม​ทั้ง​ทัศนคติ​ที่​อาจ​ส่ง​ผล​ต่อ​การ​ดำเนิน​ชีวิต​ ​การ​ดำรง​อยู่​ร่วม​กัน​ใน​สังคม​
   
​อย่าง​ผลง​าน​วี​ดิ​ทัศน์​ ​และ​ประติมากรรม​ของ​ พศุ​ตม​์ ​กรรณ​รัต​น​สูตร​ ​ศิลปิน​สร้าง​สรรค์​นำ​แรง​บันดาล​ใจ​จาก​สิ่ง​ต่าง​ ๆ ​รอบ​ตัว​ใน​ชีวิต​ประจำ​วัน​ถ่าย​ทอด​แนว​คิด​ที่​ต้องการ​สืบ​ถาม​ความ​รู้​สึก​ผู้​ที่​ได้​เข้า​ชม​ ​ซึ่ง​ผู้​ชม​จะ​สัมผัส​ประสบการณ์​บาง​อย่าง​จาก​การ​นำ​ตน​เอง​เข้า​ไป​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ชิ้น​งาน​ ​รับ​รู้​ทาง​ประสาท​สัมผัส​ ​อารมณ์​ ​ความ​รู้​สึก​ ​เป็นต้น​
   
​จาก​การ​เผย​แพร่​ให้​ชม​กัน​มา​ช่วง​หนึ่ง​ที่​ผ่าน​มาน​ิ​ทร​ร​ศก​ารศิลป ​กรรม​ร่วม​สมัย​ดัง​กล่าว​ได้​เปิด​แสดง​  ​อย่าง​เป็น​ทาง​การ​พร้อม​กับ​ได้​เสนอ​แนว​คิด​การ​สร้าง​สรรค์​ศิลปะ​ของ​ศิลปิน​ ​และ​ด้วย​แนว​คิด​ความ​ฉงน​สงสัย​ซึ่ง​ความ​สงสัย​เป็น​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​ได้​กับ​ทุก​คน​
   
​แต่​ละ​คน​อาจ​คิด​ถึง​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​ต่าง​กัน​ไป​ ​อาจ​ไม่​สน​ใจ​ ​พยายาม​มอง​ข้าม​ ​ขณะ​เดียว​กัน​อาจ​นำ​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​มา​คิด​ทำ​ความ​เข้า​ใจ​ ​ค้น​หา​คำ​ตอบ​ ​ซึ่ง​รูป​แบบ​ของ​การ​ค้น​หาก​า​รท​ำ​ความ​เข้า​ใจ​กับ​ความ​สงสัย​อาจม​ี​รูป​แบบ​ ​ต่าง​กัน​ไป​
   
​จาก​ผลง​า​นที​่​ปรากฏ​ใน​นิทรรศ​ ​การ​ศิลปิน​พร้อม​ให้​ศึกษา​สัมผัส​ถึง​  ​สิ่ง​ต่าง​ ๆ ​เหล่า​นั้น​ ​พร้อม​กับ​ถ่าย​ทอด​การ​สร้าง​สรรค์​ศิลปะ​ร่วม​สมัย​ที่​ก้าว​ไป​ไม่​หยุด​นิ่ง​.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0