อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เกาะ​ข่าว​เกษตร​ ​วัน​ที่​ 26 ​เมษายน​ 2553​

สถาน​การณ์​การ​แพร่​ระบาด​เพลี้ย​แป้ง​ล่า​สุด​ใน​พื้น​ที่​เพาะ​ปลูก​มัน​สำปะหลัง​ทั้ง​ประเทศ​จำนวน​ 7.7 ​ล้าน​ไร่​ ​มี​เกษตรกร​ผู้​ปลูก​ประมาณ​ 437,496 ​ราย​ จันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 00.00 น.

​เกาะ​ข่าว​เกษตร​ประจำ​วัน​จันทร์​ที่​ 26 ​เมษายน​ พ.ศ. 2553

--@-- ​สถาน​การณ์​การ​แพร่​ระบาด​เพลี้ย​แป้ง​ล่า​สุด​ใน​พื้น​ที่​เพาะ​ปลูก​มัน​สำปะหลัง​ทั้ง​ประเทศ​จำนวน​ 7.7 ​ล้าน​ไร่​ ​มี​เกษตรกร​ผู้​ปลูก​ประมาณ​ 437,496 ​ราย​ ​ขณะ​นี้​พบ​ว่า​จาก​จำนวน​ต้น​มัน​สำปะหลัง​ที่​ยืน​ต้น​ใน​พื้น​ที่​ประมาณ​ 3.74 ​ล้าน​ไร่​ ​เป็นต้น​มัน​สำปะหลัง​ที่​มี​การ​เข้า​ทำลาย​ของ​เพลี้ย​แป้ง​ ​เป็น​แหล่ง​สะสม​ ​และ​แพร่​กระจาย​เพลี้ย​แป้ง​ไป​สู่​แปลง​มัน​สำปะหลัง​อื่น​ประมาณ​ 1.08 ​ล้าน​ไร่​ ​ซึ่ง​ขณะ​นี้​กรม​ส่ง​เสริม​การ​เกษตร​ได้​เร่ง​เข้า​ไป​ดำเนิน​การ​ควบ​คุม​ ​ป้อง​กัน​ความ​เสีย​หาย​ของ​ผล​ผลิต​มัน​สำปะหลัง​ที่​อยู่​ใน​ระยะ​การ​ ​เจริญ​เติบ​โต​ของ​ต้น​มัน​สำปะหลัง​อายุ​ 1-4 ​เดือน​จำนวน​ 527,431 ​ไร่​  ​และ​ต้น​มัน​ที่​โต​แล้ว​อีก​จำนวน​ 5 ​แสน​กว่า​ไร่​ ​โดย​ใช้​มาตรการ​ควบ​คุม​ปริมาณ​เพลี้ย​แป้ง​มัน​สำปะหลัง​ ​ไม่​ให้​ขยาย​วง​กว้าง​โดย​ใช้​ศัตรู​ธรรม​ชาติ​

--@-- ​ทั้ง​นี้​ ​กรม​ส่ง​เสริม​ ​การ​เกษตร​ ​จะ​เร่ง​เข้า​ไป​ดำเนิน​การ​รณ​รงค์​ให้​ความ​รู้​กับ​เกษตรกร​ใน​พื้น​ที่​ดำเนิน​การ​ทั้ง​ 45 ​จังหวัด​ ​ตาม​มาตรการ​ต่าง​ ๆ ​เช่น​ ​การ​รณ​รงค์​ให้​เกษตรกร​แช่​ท่อน​พันธุ์​ด้วย​สารเคมี​ก่อน​ปลูก​, ​การ​จัด​ตั้ง​ศูนย์​จัดการ​ศัตรู​พืช​ชุม​ชน​เพื่อ​เป็น​กล​ไก​หลัก​ใน​การ​บริหาร​จัดการ​เพลี้ย​แป้ง​มัน​สำปะหลัง​แบบ​ครบ​วง​จร​ให้​ครบ​จำนวน​ 1,152 ​ศูนย์​โดย​สร้าง​การ​มี​ส่วน​ร่วม​ของ​เกษตรกร​ใน​ชุม​ชน​เป็น​หลัก​ ​และ​ผลิต​ขยาย​เพิ่ม​ปริมาณ​หรือ​จัด​หา​ศัตรู​ธรรม​ชาติ​ ​เช่น​ ​แมลง​ช้าง​ปีก​ใส​ ​จำนวน​ 300 ​ล้าน​ตัว​ ​เพื่อ​ตัด​วง​จรกา​ร​ระบาด​ของ​เพลี้ย​แป้ง​มัน​สำปะหลัง​ที่​ส่ง​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​ผล​ผลิต​มัน​สำปะหลัง​ที่​สร้าง​มูล​ค่า​ทาง​เศรษฐกิจ​ได้​ประมาณ​ 30,000-40,000 ​ล้าน​บาท​ต่อ​ปี​

--@-- ​กรม​พัฒนา​ที่​ดิน​ ​พยายาม​คิด​ค้น​เทคโนโลยี​ใน​การ​พัฒนา​รูป​แบบ​การ​ให้​บริการ​เกี่ยว​กับ​ข้อมูล​ดิน​ทุก​ประเภท​ผ่าน​ระบบ​อิน​เท​อร​์เน็ต-เว็บ​ไซ​ต์​ของ​กรม​พัฒนา​ที่​ดิน​คือ​ www.ldd.go.th ​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวก​ให้​กับ​เกษตรกร​และ​ผู้​สน​ใจ​

--@-- ​ภาย​ใน​ เว็บ​มี​ข้อมูล​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​พัฒนา​ที่​ดิน​ทุก​ประเภท​ ​ไม่​ว่า​จะ​เป็น​กลุ่ม​ชุด​ดิน​แต่​ละ​ประเภท​ ​ปัญหา​ดิน​ใน​พื้น​ที่​ต่าง​ ๆ ​รวม​ทั้ง​แนว​ทาง​การ​ใช้​ประโยชน์​ที่​ดิน​ ​และ​ล่า​สุด​กรม​ฯ ​โดย​สำนัก​วิทยา​ศาสตร์​เพื่อ​การ​พัฒนา​ที่​ดิน​ ​ได้​พัฒนา​และ​จัด​ทำ​แผน​ที่​ฐาน​ข้อมูล​ทะเบียน​การ​วิเคราะห์​ดิน​แบบ​ออ​นไ​ลน​์​ที่​ครอบ​ ​คลุม​พื้น​ที่​ทั่ว​ประเทศ​ ​โดย​ใช้​พิกัด​ทาง​ภูมิศาสตร์​เชื่อม​โยง​กับ​ ​ข้อมูล​การ​วิเคราะห์​ดิน​เข้า​กับ​แผน​ที่​

--@-- ​หาก​เกษตรกร​หรือ​ ​ผู้​สน​ใจ​ต้องการ​ศึกษา​ข้อมูล​ดิน​ของ​ประเทศไทย​ทั้ง​หมด​ ​สามารถ​ไป​ชม​ได้​ที่​เว็บ​ไซ​ต์​ของ​กรม​พัฒนา​ที่​ดิน​ ​และ​ถ้า​ต้องการ​ดู​แผน​ที่​ฐาน​ข้อมูล​ทะเบียน​การ​วิเคราะห์​ดิน​และ​แผน​ที่​ฐาน​ข้อมูล​เนื้อ​ดิน​  ​ก็​เข้า​ไป​ที่​เว็บ​ไซ​ต์ https://osd101.ldd.go.th ​หรือ​สอบ​ถาม​ได้​ที่​สำนัก​วิทยา​ศาสตร์​เพื่อ​การ​พัฒนา​ที่​ดิน​ ​กรม​พัฒนา​ที่​ดิน​ ​โทร​. 0-2561-3521 ​ได้​โดย​ตรง​

"​ดง​ข้าว​"
farmdaily@dailynews.co.thคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0