อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

กม​ว.​รื้อ​ข้อ​บังคับ​คุรุ​สภา​

นาย​ธน​า​รัช​ต์ ​สม​คเณ ​ประธาน​คณะ​กรรมการ​มาตรฐาน​วิชา​ชีพ​ (​กม​ว.) ​คุรุ​สภา​ ​เปิด​เผย​ว่า​ ​ขณะ​นี้​คุรุ​สภา​กำลัง​ปรับ​ปรุง​ข้อ​บังคับ​ว่า​ด้วย​ ​การ​พิจารณา​การ​ประพฤติ​ผิด​จรรยา​บรรณ​วิชา​ชีพ​ครู​ ​ที่​ใช้​พิจารณา​โทษ​ของ​ครู​ จันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 00.00 น.

​ลด​ขั้น​ตอน​ตัด​สิน​โทษ​ครู​
   
​นาย​ธน​า​รัช​ต์ ​สม​คเณ ​ประธาน​คณะ​กรรมการ​มาตรฐาน​วิชา​ชีพ​ (​กม​ว.) ​คุรุ​สภา​ ​เปิด​เผย​ว่า​ ​ขณะ​นี้​คุรุ​สภา​กำลัง​ปรับ​ปรุง​ข้อ​บังคับ​ว่า​ด้วย​ ​การ​พิจารณา​การ​ประพฤติ​ผิด​จรรยา​บรรณ​วิชา​ชีพ​ครู​ ​ที่​ใช้​พิจารณา​โทษ​ของ​ครู​ ​และ​บุคลากร​ทาง​การ​ศึกษา​ที่​กระทำ​ผิด​ต่อ​จริยธรรม​และ​จรรยา​บรรณ​วิชา​ชีพ​ ​ให้​มี​ความ​กระชับ​และ​รวด​เร็ว​มาก​ยิ่ง​ขึ้น​ ​เนื่อง​จาก​ที่​ผ่าน​มา​เกิด​ความ​ล่า​ช้า​ใน​ขั้น​ตอน​การ​พิจารณา​เป็น​อย่าง​มาก​ ​โดย​ขณะ​นี้​มี​เรื่อง​ร้อง​เรียน​เกี่ยว​กับ​การ​ประพฤติ​ผิด​จรรยา​บรรณ​ที่​คั่ง​ค้าง​และ​รอก​า​รพิ​จาร​ณา​อยู่​ถึง​ 600 ​เรื่อง​
   
​ประธาน​ ​กม​ว. ​กล่าว​ต่อ​ไป​ว่า​ ​ใน​ข้อ​บังคับ​ดัง​กล่าว​มี​หลาย​ประเด็น​ที่​เป็น​ข้อ​จำกัด​ใน​การ​ทำงาน​ ​และ​ควร​ได้​รับ​การ​แก้​ไข​เร่ง​ด่วน​ ​เช่น​ ​เมื่อ​มี​เรื่อง​ร้อง​เรียน​จะ​ต้อง​ตั้ง​คณะ​อนุกรรมการ​ขึ้น​มา​ ​เพื่อ​ทำ​การ​สืบ​สวน​สอบ​สวน​เรื่อง​ที่​มี​การ​ร้อง​เรียน​ทั้ง​หมด​ ​ทั้ง​ที่​เรื่อง​ดัง​กล่าว​ล้วน​ผ่าน​ขั้น​ตอน​การ​สืบ​สวน​สอบ​สวน​ทาง​วินัย​ผู้​ที่​ถูก​ร้อง​เรียน​จาก​หน่วย​งาน​ต้น​สังกัด​มา​แล้ว​ ​ซึ่ง​ถือ​เป็น​ขั้น​ตอน​ที่​ซ้ำ​ซ้อน​ ​ดัง​นั้น​จะ​ปรับ​ข้อ​บังคับ​ใหม่​ ​โดย​ใน​กรณี​ที่​เห็น​ว่า​ไม่​ใช่​เรื่อง​ยุ่ง​ยาก​ซับ​ซ้อน​ ​ให้​สามารถ​นำ​ผล​สืบ​สวน​สอบ​สวน​ทาง​วินัย​ของ​ต้น​สังกัด​มา​ประกอบ​การ​พิจารณา​ได้​ทัน​ที​ ​เป็นต้น​
   
“​นอก​จาก​นี้​ใน​ส่วน​ของ​กรรมการ​ ​กม​ว.​ที่​ทำ​หน้าที่​พิจารณา​เรื่อง​ร้อง​เรียน​ก็​มี​เพียง​ 10 ​กว่า​คน​เท่า​นั้น​ ​หาก​พิจารณา​เรื่อง​ร้อง​เรียน​ที่​ค้าง​อยู่​มาก​ถึง​ 600 ​เรื่อง​ ​คาด​ว่า​อีก​ 20 ​ปี​ ​ก็​คง​ไม่​เสร็จ​ ​เพราะ​ถ้า​แต่​ละ​คน​ทำงาน​เต็ม​ที่​แล้ว​ก็​พิจารณา​ได้​คนละ​ไม่​เกิน​ 5 ​เรื่อง​ต่อ​ปี​ ​ดัง​นั้น​อาจ​จะ​ปรับ​ข้อ​บังคับ​ใหม่​ ​โดย​เปิด​กว้าง​ให้​ผู้​ทรง​คุณวุฒิ​จาก​ผู้​ประกอบ​วิชา​ชีพ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การ​ศึกษา​ใน​สำนัก​งาน​เขต​พื้น​ที่​การ​ศึกษา​ (สพท.) ​และ​อื่น​ ๆ ​เข้า​มา​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​พิจารณา​เรื่อง​ร้อง​เรียน​ด้วย​” ​นาย​ธน​า​รัช​ต์ ​กล่าว​และ​ว่า​ ​อย่าง​ไร​ก็​ตาม​หลัง​การ​ปรับ​ปรุง​ข้อ​บังคับ​ดัง​กล่าว​เสร็จ​แล้ว​ ​จะ​ต้อง​เสนอ​ให้​คณะ​กรรมการ​คุรุ​สภาพ​ิ​จาร​ณา​ก่อน​ ​หลัง​จาก​นั้น​จะ​เสนอ​ ​รม​ว.​ศึกษาธิการ​ ​พิจารณา​ลง​นาม​ประกาศ​ใช้​ต่อ​ไป​ ​ทั้ง​นี้​คาด​ว่า​หลัง​การ​ประกาศ​ใช้​ข้อ​บังคับ​ที่​ปรับ​ปรุง​ใหม่​ ​จะ​สามารถ​สะสาง​เรื่อง​ร้อง​เรียน​ที่​ค้าง​อยู่​ทั้ง​หมด​ได้​ภาย​ใน​ 180 ​วัน​.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0