อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ความ​เหลื่อม​ล้ำ​ทาง​ภาษี​

นัก​วิจัย​จาก​สถาบัน​วิจัย​เพื่อ​การ​พัฒนา​ประเทศไทย​ (TDRI) ​เผย​ระบบ​การ​คลัง​และ​โครงสร้าง​ภาษี​ไทย​ พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 00.00 น.

​ต้น​เหตุ​คอ​ร์รัปชั่น​และ​ปัญหา​การ​เมือง​

​นัก​วิจัย​จาก​สถาบัน​วิจัย​เพื่อ​การ​พัฒนา​ประเทศไทย​ (TDRI) ​เผย​ระบบ​การ​คลัง​และ​โครงสร้าง​ภาษี​ไทย​ ​สร้าง​ปัญหา​ความ​เหลื่อม​ล้ำ​ด้าน​การก​ระ​จา​ย​ราย​ได้​  ​นำ​ไป​สู่​ปัญหา​คอ​ร์รัปชั่น​และ​ความ​ขัด​แย้ง​ทาง​การ​เมือง​ ​แนะ​รัฐบาล​แก้​ไข​ปัญหา​ความ​ไม่​เท่า​เทียม​ ​เร่ง​ปฏิรูป​ระบบ​ภาษี​ ​สร้าง​สวัสดิการ​พื้น​ฐาน​ ​เพื่อ​ความ​เป็น​ธรรม​ทาง​สังคม​
   
รศ.​ดร​.​นิพนธ์​ ​พัว​พง​ศก​ร ​และ​ ​ดร​.​วิโรจน์​ ณ ​ระ​นอง​ ​จาก​สถาบัน​วิจัย​เพื่อ​การ​พัฒนา​ประเทศไทย​ (TDRI)  ​โดย​ได้​นำ​เสนอ​บท​ความ​เรื่อง​ “​การ​คลัง​เพื่อ​ความ​เป็น​ธรรม​ทาง​เศรษฐกิจ​” ​ใน​การ​ประชุม​วิชา​การ​สถาบัน​พระ​ปก​เกล้า​ ​โดย​ประมวล​ความ​รู้​จาก​งาน​วิจัย​ใน​ด้าน​ปัญหา​โครงสร้าง​ภาษี​และ​การก​ระ​จา​ย​ผล​ประโยชน์​จาก​การ​ใช้​จ่าย​ใน​โครงการ​ของ​รัฐ​ ​ชี้​ให้​เห็น​ถึง​ปัญหา​ความ​ไม่​เป็น​ธรรม​ของ​โครงสร้าง​ภาษี​ไทย​ ​ซึ่ง​นำ​ไป​สู่​ปัญหา​คอ​ร์รัปชั่น​และ​ความ​เหลื่อม​ล้ำ​ทาง​เศรษฐกิจ​ ​และ​เป็น​สาเหตุ​หนึ่ง​ที่​นำ​มา​ซึ่ง​ความ​ขัด​แย้ง​ทาง​การ​เมือง​ใน​สังคม​ไทย​
   
​ทั้ง​นี้​ รศ.​ดร​.​นิพนธ์​ ​พัว​พง​ศก​ร ​ประธาน​สถาบัน​วิจัย​เพื่อ​การ​พัฒนา​ประเทศไทย​ ​กล่าว​ว่า​ ​ความ​เสมอ​ภาค​ทาง​เศรษฐกิจ​เป็น​เรื่อง​สำคัญ​ต่อ​ระบอบ​ประชาธิปไตย​ ​การ​ศึกษา​ใน​ต่าง​ประเทศ​พบ​ว่า​ประชาธิปไตย​มัก​จะ​เกิด​และ​เติบ​โต​ได้​ดี​กว่า​ใน​ประเทศ​ที่​มี​การก​ระ​จา​ย​ราย​ได้​ที่​ค่อน​ข้าง​เท่า​เทียม​กัน​ ​โดย​มาตรการ​การ​คลัง​มี​ส่วน​สำคัญ​ใน​การ​ลด​หรือ​เพิ่ม​ความ​เหลื่อม​ล้ำ​ทาง​เศรษฐกิจ​ ​แต่​ใน​ปัจจุบัน​ประเทศไทย​มี​ความ​เหลื่อม​ล้ำ​ค่อน​ข้าง​มาก​ ​ตัว​เลข​ใน​ปี​ พ.ศ. 2549 ​พบ​ว่า​กลุ่ม​ประชา​ชน​ที่​ร่ำรวย​ที่​สุด​ 20% ​ของ​ประเทศ​มี​ทรัพย์​สิน​เกือบ​ 70 ​เท่า​ของ​กลุ่ม​ที่​จน​ที่​สุด​ 20% ​ของ​ประเทศ​ ​และ​มาตรการ​ด้าน​การ​คลัง​ของ​ไทย​ใน​บาง​ด้าน​ยัง​เป็น​ตัว​เพิ่ม​ความ​เหลื่อม​ล้ำ​ทาง​เศรษฐกิจ​ให้​มาก​ขึ้น​ด้วย​
   
​ดร​.​นิพนธ์​ ​ระบุ​ว่า​ ​ความ​เหลื่อม​ล้ำ​ทาง​ด้าน​เศรษฐกิจ​ส่วน​หนึ่ง​เกิด​จาก​ความ​ไม่​เป็น​ธรรม​ของ​โครงสร้าง​ระบบ​ภาษี​ ​ซึ่ง​ประเทศไทย​ยัง​พึ่ง​ภาษี​ทาง​อ้อม​ ​เช่น​ ​ภาษี​สรรพ​สามิต​ ​ภาษี​มูล​ค่า​เพิ่ม​ ​ภาษี​ศุลกากร​มาก​กว่า​ภาษี​ทาง​ตรง​ ​อัน​ได้​แก่​ภาษี​เงิน​ได้​บุคคล​ธรรม​ดา​และ​ภาษี​นิติ​บุคคล​  ​จาก​การ​ศึกษา​พบ​ว่า​ฐาน​ภาษี​เงิน​ได้​บุคคล​ธรรม​ดา​และ​นิติ​บุคคล​นั้น​แคบ​มาก​ ​ผู้​ที่​เสีย​ภาษี​เงิน​ได้​บุคคล​ธรรม​ดาม​ี​เพียง​ 6-7 ​ล้าน​คน​ ​หรือ​ไม่​เกิน​ร้อย​ละ​ 18 ​ของ​ผู้​มี​งาน​ทำ​ ​และ​ไม่​มี​แนว​โน้ม​เพิ่ม​ขึ้น​ ​ซึ่ง​เป็น​เรื่อง​ที่​น่า​ห่วง​มาก​สำหรับ​สังคม​ไทย​ ​เพราะ​มี​คน​ทำงาน​ถึง​ 23 ​ล้าน​คน​ ​แต่​เสีย​ภาษี​เงิน​ได้​แค่​ 7 ​ล้าน​คน​เท่า​นั้น​
   
​ด้าน​ภาษี​ศุลกากร​มี​ปัญหา​หลาย​ประการ​ ​กล่าว​คือ​ ​การ​ปฏิรูป​โครงสร้าง​ภาษี​ศุลกากร​ 3 ​รอบ​ ​และ​การ​เปิด​เสรี​ทาง​การ​ค้า​ทำ​ให้​อัตรา​ภาษี​โดย​เฉลี่ย​ลด​ลง​มาก​ ​นอก​จาก​นี้​การ​ส่ง​เสริม​การ​ลง​ทุน​ของ​ BOI ​ที่​ยก​เว้น​ภาษี​ให้​กับ​ผู้​ประกอบ​การ​ ​ทำ​ให้​เกิด​การก​ระ​จา​ย​สิทธิ​ประโยชน์​ทาง​ภาษี​ไม่​เท่า​เทียม​กัน​ ​โดย​ผู้​ที่​ได้​รับ​ประโยชน์​มัก​เป็น​ผู้​ประกอบ​การ​ราย​ใหญ่​ ​ปัญหา​อีก​ประการ​หนึ่ง​คือ​ ​มี​พิกัด​อัตรา​ภาษี​ศุลกากร​อีก​จำนวน​หนึ่ง​ยัง​ไม่​เข้า​สู่​ระบบ​ ​ทำ​ให้​ผู้​ประกอบ​การ​ที่​นำ​เข้า​วัตถุ​ดิบ​ถูก​เรียก​เก็บ​ภาษี​ใน​อัตรา​ที่​ไม่​เป็น​ธรรม​  ​หรือ​เจ้า​หน้าที่​บาง​คน​ใช้​ดุลพินิจ​เกิน​ขอบเขต​เพื่อ​หาร​าย​ได้​จาก​ผู้​เสีย​ภาษี​
   
​ส่วน​ภาษี​สรรพ​สามิต​ ​เป็น​ระบบ​ภาษี​ที่​สร้าง​ความ​ไม่​เป็น​ธรรม​ให้​เห็น​อย่าง​ชัดเจน​และ​สร้าง​ปัญหา​มาก​ทั้ง​ใน​แง่​ของ​ฐาน​ภาษี​และ​อัตรา​ภาษี​ที่​เรียก​เก็บ​ ​เช่น​ ​สิน​ค้า​ชนิด​เดียว​กัน​แต่​เก็บ​ภาษี​ต่าง​กัน​ตาม​เกรด​ของ​สิน​ค้า​ ​เช่น​ ​แบ่ง​เกรด​เบียร์​ออก​เป็น​ 3 ​เกรด​ ​คือ​ ​ประหยัด​ ​มาตรฐาน​ ​และ​พร​ี​เมีย​ม ​ทำ​ให้​เกิด​การ​แข่ง​ขันที​่​ไม่​เป็น​ธรรม​ ​และ​ทำ​ให้​เกิด​การ​บริโภค​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​เพิ่ม​มาก​ขึ้น​ ​เนื่อง​จาก​ผู้​ผลิต​ส่วน​ใหญ่​ต้องการ​เสีย​ภาษี​ต่ำ​จึง​ผลิต​เบียร์​แบบ​ประหยัด​จำนวน​มาก​ ​ทำ​ให้​ราคา​เบียร์​ถูก​ทำ​ให้​มี​การ​บริโภค​เพิ่ม​ขึ้น​  ​ผู้​ผลิต​และ​ขาย​สิน​ค้า​ที่​มี​ฐาน​ภาษี​ต่ำ​ได้​เปรียบ​คนที​่​ผลิต​และ​ขาย​สิน​ค้า​ที่​มี​มาตรฐาน​สูง​ ​จาก​ความ​ไม่​เป็น​ธรรม​ใน​การ​จัด​เก็บ​ภาษี​ทำ​ให้​รัฐ​เสีย​ราย​ได้​ไม่​น้อย​กว่า​ปี​ละ​ 24,000 ​ล้าน​บาท​ ​อีก​ทั้ง​เปิด​โอกาส​ให้​มี​การ​วิ่ง​เต้น​กับ​นัก​การ​เมือง​และ​ข้า​ราช​การ​เพื่อ​ที่​จะ​ได้​ส่วน​ต่าง​ภาษี​ให้​ตัว​เอง​ได้​เปรียบ​คน​อื่น​ ​นำ​ไป​สู่​การ​คอ​ร์รัปชั่น ​และ​การ​ขยาย​ตัว​ของ​ธุรกิจ​การ​เมือง​
   
​ด้าน​ ​ดร​.​วิโรจน์​ ณ ​ระ​นอง​ ​ได้​นำ​เสนอ​ผลก​าร​ศึกษา​เรื่อง​การก​ระ​จา​ย​ผล​ประโยชน์​จาก​การ​ใช้​จ่าย​ใน​โครงการ​ของ​รัฐ​  ​ที่​สำคัญ​ใน​ 3 ​ด้าน​คือ​ ​สาธารณสุข​  ​การ​ศึกษา​ ​และ​โครงสร้าง​พื้น​ฐาน​เป็น​สำคัญ​  ​โดย​ใน​เบื้อง​ต้น​ได้​ยก​ตัว​อย่าง​ราย​จ่าย​ด้าน​สาธารณสุข​ที่​พบ​ว่า​ผล​ประโยชน์​ส่วน​ใหญ่​ตก​อยู่​กับ​คนที​่​มี​ฐานะ​มาก​กว่า​คน​จน​ 
   
​จาก​การ​ศึกษา​พบ​ว่า​ร้อย​ละ​ 90 ​ของ​คน​จน​มี​สิทธิ​บัตร​ทอง​ ​ขณะ​ที่​ประมาณ​ครึ่ง​หนึ่ง​ ​ของ​คนที​่​ฐานะ​ดี​มี​สิทธิ​สวัสดิการ​ของ​     ​ข้า​ราช​การ​หรือ​ประกัน​สังคม​ ​ผู้​ที่​ใช้​สิทธิ​ข้า​ราช​การ​จะ​ได้​ประโยชน์​มาก​กว่า​ผู้​ที่​ใช้​สิทธิ​บัตร​ทอง​  ​เพราะ​รัฐบาล​จ่าย​เงิน​ให้​กับ​โครงการ​ ​สวัสดิการ​ข้า​ราช​การ​ถึง​ 11,000 ​บาท​ต่อ​คน​ต่อ​ปี​ ​ซึ่ง​สูง​กว่า​การ​จ่าย​ใน​โครงการ​บัตร​ทอง​ 5 ​เท่า​ตัว​ ​ผู้​ป่วย​นอก​ยิ่ง​มี​ฐานะ​ดี​เท่า​ไห​ร่​ก็​ยิ่ง​ได้​รับ​ประโยชน์​จาก​บริการ​ของ​รัฐ​มาก​ยิ่ง​ขึ้น​ 
   
​ใน​ด้าน​การ​ศึกษา​นั้น​ ​แม้ว​่า​รัฐบาล​จะ​ให้​ค่า​หัว​การ​ศึกษา​ระดับ​พื้น​ฐาน​ใน​อัตรา​ที่​เท่า​กัน​ทั้ง​ประเทศ​ ​แต่​โรง​เรียน​ใหญ่​ที่​มี​ชื่อ​เสียง​จะ​ได้​รับ​งบ​ด้าน​อื่น​มาก​กว่า​โรง​เรียน​เล็ก​ ​และ​รัฐบาล​ก็​ใช้​จ่าย​ใน​ระดับ​อุดม​ศึกษา​คิด​เป็น​งบ​ต่อ​หัว​ค่อน​ข้าง​สูง​ ​และ​ใน​ด้าน​โครงสร้าง​พื้น​ฐาน​ ​รัฐบาล​ก็​มัก​จะ​ลง​ทุน​ใน​เมือง​ใหญ่​เป็น​หลัก​ ​ทำ​ให้​คนที​่​มี​ฐานะ​อาศัย​อยู่​ใน​เมือง​หลวง​มี​แนว​โน้ม​ที่​จะ​ได้​รับ​ประโยชน์​จาก​โครงการ​ต่าง​ ๆ ​ของ​รัฐ​มาก​กว่า​กลุ่ม​คน​จน​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​ชนบท​
   
​ท้าย​สุด​ รศ.​ดร​.​นิพนธ์​ ​กล่าว​ว่า​ ​ใน​ที่​สุด​ความ​เหลื่อม​ล้ำ​ทาง​เศรษฐกิจ​จะ​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​ขัด​แย้ง​ทาง​การ​เมือง​ ​ซึ่ง​อาจ​นำ​ไป​สู่​ความ​รุน​แรง​ ​แนว​ทาง​ที่​จะ​หลุด​พ้น​จาก​เรื่อง​นี้​ ​รัฐบาล​ควร​สร้าง​ระบบ​สวัสดิการ​พื้น​ฐาน​ ​โดย​สามารถ​นำ​เงิน​ที่​ได้​มา​จาก​ความ​เหลื่อม​ล้ำ​ทาง​ด้าน​ภาษี​และ​ขยาย​ฐาน​ภาษี​ให้​เป็น​ธรรม​ซึ่ง​ปี​หนึ่ง​มี​จำนวน​หลาย​หมื่น​ล้าน​บาท​มา​ใช้​พัฒนา​ด้าน​การ​ศึกษา​ ​การ​รักษา​พยาบาล​ ​การ​ส่ง​เสริม​ด้าน​อาชีพ​เพื่อ​ทำ​ให้​ประชา​ชน​มี​คุณภาพ​ชีวิต​ที่​ดี​ขึ้น​ ​โดย​หยิบ​ยื่น​สิ่ง​จำ​เป็น​พื้น​ฐาน​ให้​แก่​คน​ใน​ประเทศ​ทุก​ระดับ​ ​ซึ่ง​ส่ง​ผล​ให้​การ​เลือก​นัก​การ​เมือง​ที่​หา​เสียง​แบบ​ประชา​นิยม​ลด​ลง​
   
​นอก​จาก​นี้​รัฐบาล​ควร​ลด​ความ​ไม่​เป็น​ธรรม​ใน​ระบบ​ภาษี​โดย​ทำ​ให้​โครงสร้าง​ภาษี​มี​ความ​เป็น​กลาง​ ​ภาษี​บาง​ประเภท​ ​เช่น​ ​ภาษี​เงิน​ได้​ ​ควร​เป็น​อัตรา​ภาษี​ก้าว​หน้า​ ​ปรับ​ปรุง​ระบบ​ราย​จ่าย​รัฐบาล​เพื่อ​ให้​ผล​ประโยชน์​ตก​แก่​คน​จน​มาก​ขึ้น​ ​และ​ขจัด​การ​แสวง​หา​ค่า​เช่า​ทาง​เศรษฐกิจ​
   
​ท้าย​สุด​คือ​การ​ปฏิรูป​เศรษฐกิจ​เพื่อ​ทำ​ให้​ธุรกิจ​แข่ง​ขัน​กันได​้​อย่าง​เสรี​ ​เท่า​เทียม​ ​และ​เป็น​ธรรม​ ​เพื่อน​ัก​ธุรกิจ​จะ​ได้​ไม่​ต้อง​วิ่ง​เข้า​หาน​ั​กก​าร​เมือง​ ​และ​สังคม​ไทย​ควร​เรียน​รู้​เรื่อง​การ​บริหาร​จัดการ​ความ​ขัด​แย้ง​ให้​มี​ความ​สมดุล​และ​เป็น​ธรรม​.

​สถาบัน​วิจัย​เพื่อ​การ​พัฒนา​ประเทศไทย​คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0