อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

สกศ.ระดมสมองผ่านระบบทางไกล

สภาการศึกษาเตรียมจัดระดมสมองผ่านระบบทางไกล วันที่ 10-11 มี.ค.หวังได้แนวคิดเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21 พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 08.33 น.

วันนี้(6มี.ค.)ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 10-11 มี.ค.นี้ สกศ.จะจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เรื่องมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น และ มหกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการศึกษาทางเลือก ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เหมาะกับคนทุกช่วงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

" การประชุมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่มาใช้ โดยเป็นการประชุมทางวิชาการผ่านระบบทางไกลบนเว็บไซต์ (WEBINAR) ทาง www.onec.go.th ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในแวดวงการศึกษาที่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องเดินทางมาประชุมที่จังหวัดขอนแก่น เพียงแค่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นผ่านข้อความทางโทรศัพม์มือถือ หรืออีเมล์ webinar.2@onec.go.th เข้ามาได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาจะได้รับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการศึกษา ซึ่ง สกศ.จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการศึกษาไทยด้วย" ดร.ศศิธารา กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0