อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ชวนคนไทยระลึกถึง“พระเจ้าตากสิน”

วัดอรุณฯ ชวนคนไทยบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์โต สมเด็จพระเจ้าตากสิน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 17 เมษายน เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมจัดสร้างตะกรุดมหาธรรมราชา ในวาระ ครบ 190 ปีพระปรางค์วัดอรุณด้วย อังคารที่ 15 เมษายน 2557 เวลา 01.25 น.

วันนี้(15 เม.ย.)พระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า วันที่ 17 เม.ย. ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพราะเป็นวันเกิดของผู้ทรงคุณในพระพุทธศาสนาคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี) ทั้งยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นับว่าวันที่ 17 เม.ย. ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่มีบุญบารมีทั้งทางโลกและทางธรรม วัดอรุณฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราช และรวบรวมบ้านเมืองเป็นปึกแผ่น ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา   และน้อมระลึกถึงคุณธรรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี) จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ที่โบสถ์น้อย ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ เวลา 10.00น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้จัดสร้างตะกรุดมหาธรรมราชา เพื่อเป็นที่ระลึก 190 ปี แห่งการวางรากฐานพระปรางค์วัดอรุณฯ สอบถามโทร.0-2891-0127-8, 08-1931-2518 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น