อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ชมพูสิริน - เรื่องน่ารู้

สำรวจพบบริเวณหน้าผาหินปูนในเขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเป็นพืชหายากและเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย ขึ้นตามหน้าผาที่เป็นหินปูน อังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 00.00 น.

ชมพูสิรินหรือเทียนสิรินธรเป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์เทียน สำรวจพบบริเวณหน้าผาหินปูนในเขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเป็นพืชหายากและเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย ขึ้นตามหน้าผาที่เป็นหินปูน ระดับความสูง 20-150 เมตร  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุกอายุหลาย  ฤดู ลำต้นฉ่ำน้ำ แตกกอที่ส่วนโคน มียอดมากได้ถึง 15 ยอด ดอกเกิดตามปลายกิ่ง มี 1–2 ดอก ก้านดอกโค้ง ยาว 3–6.5 เซนติ       เมตร กลีบดอกสีชมพูอมม่วงอ่อน ๆ แผ่บานออก.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0