อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

"คสช."ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่มถึงตี 5

"คสช."ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานหลัง 4 ทุ่ม ถึงตี 5 สั่งห้ามวิทยุ-โทรทัศน์ งดออกอากาศรายการปกติ ให้ถ่ายทอดสัญญาณจากคณะยึดอำนาจ พฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.09 น.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. เวลา 18.30 น. พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 2/2557 เรื่องการประกาศใช้กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ยึดอำนาจการปกครองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 เวลา 16.30 น. เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่คนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค.2557

ต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2557 เรื่องห้ามออกนอกเคหะสถาน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ยึดอำนาจการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 เวลา 16.30 น. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 จึงกำหนดมาตรการดังนี้ 1.ห้ามมิให้บุคคลใด ทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหะสถานภายในเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 เป็นต้นไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ 2. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ และระยะเวลาที่กำหนดได้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2557 ให้สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์กระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทุกสถานี งดรายการประจำของสถานี โดยให้สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ ถ่ายทอดรายการจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบก.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0