อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

‘งาช้างแดง’มะม่วงที่ผลใหญ่และยาว

มะม่วงพันธุ์งาช้างแดงเมื่อผลสุกรสชาติหวานหอม ไม่มีกลิ่นเหม็นขี้ไต้ ที่สำคัญปริมาณเนื้อมากกว่า 90% และเมล็ดลีบเล็ก อังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 05.00 น.

ปัจจุบันชาวสวนมะม่วงไทยเกือบทั้งหมดได้ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองมากที่สุด เนื่องจากเป็นมะม่วงที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการทั้งในรูปผลสดฟรีซดรายและแช่แข็ง 

มีการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, มาเลเซีย และบางประเทศในยุโรป มีชาวสวนมะม่วงบางรายเท่านั้นที่ปลูกมะม่วงอาร์ทูอีทู ซึ่งเป็นพันธุ์จากออสเตรเลีย และขายผลผลิตได้ราคาดี เพื่อส่งออกไปยังมาเลเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีนและน่าจะขายได้ราคาดีไปอีกหลายปี 

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีเกษตรกรเลิกปลูกส้มสายน้ำผึ้งเปลี่ยนมาปลูกมะม่วงพันธุ์จินหวงหรือพันธุ์นวลคำ ซึ่งเป็นพันธุ์มะม่วงจากไต้หวันกันมากขึ้น เพราะมีขนาดผลใหญ่มากและถ้าห่อผลด้วยถุงคาร์บอนจะช่วยทำให้เมื่อผลแก่มีผลสีเหลืองทองสวยงาม ในขณะที่ไต้หวันก็ปลูกมะม่วงพันธุ์จินหวงกันมากแต่ยังน้อยกว่าพันธุ์อ้ายเหวินหรือพันธุ์เออร์วิน ไต้หวันยังมีพันธุ์มะม่วงลูกผสมที่น่าสนใจอีกหลายสายพันธุ์ที่สามารถนำมาพัฒนาและปลูกได้ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาวสวนมะม่วงไทยในเรื่องการตลาดที่มีการแข่งขันกันมากในอนาคตได้

เมื่อกลางปี 2557 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มะม่วงไต้หวันกำลังถึงฤดูเก็บเกี่ยว มะม่วงไต้หวันจะแก่และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม มีแปลงปลูกมะม่วงของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเมืองไทนันมีการปลูกมะม่วงพันธุ์ “งาช้างแดง” ซึ่งมีขนาดผลใหญ่และยาว วัดความยาวผลได้ถึง 25 เซนติเมตร มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 1.5-2 กิโลกรัม เนื้อสุกมีรสชาติหวานหอม เนื้อหนา เมล็ดลีบบาง เพียง 1 เซนติเมตรเท่านั้น ปัจจุบันมีการนำมะม่วงพันธุ์นี้มาปลูกในประเทศไทยบ้างแล้ว จัดเป็นมะม่วงต่างประเทศที่มีขนาดผลใหญ่และยาว และจัดเป็นมะม่วงที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อสูงอีกสายพันธุ์หนึ่ง

มะม่วงพันธุ์งาช้างแดงเมื่อผลสุกรสชาติหวานหอม ไม่มีกลิ่นเหม็นขี้ไต้ ที่สำคัญปริมาณเนื้อมากกว่า 90% และเมล็ดลีบเล็ก ผลใหญ่และยาว เทียบขนาดได้พอ ๆ กับขวดน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร เนื้อสุกมีรสชาติหวานหอม มีสีเหลือง เนื้อละเอียดเนียนหนา เมล็ดลีบบางเพียง 1 เซนติเมตร น้ำหนักของเมล็ดไม่ถึง 100 กรัม มีเฉพาะเนื้อมากกว่า 1 กิโลกรัม

และคาดว่าจะเป็นมะม่วงอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีชาวสวนมะม่วงไทยขยายพื้นที่ปลูกกันมากขึ้นในอนาคต.

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0