อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

‘เซ่งตะโลง’ มะม่วงพันธุ์ดีของประเทศเมียนมา

เมียนมามีพันธุ์มะม่วงที่มีชื่อเสียงและรสชาติดีอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อว่าพันธุ์ “เซ่งตะโลง” ผลไม่ใหญ่นักขนาดเท่ากับมะม่วงอกร่องและมีเนื้อละเอียดรสชาติหวานหอม และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว อังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 03.22 น.

สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีการพัฒนาการปลูกมะม่วงมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องสายพันธุ์และการจัดการดูแลรักษา

และจากที่ปลูกและผลิตขายบริโภคกันในประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ในอดีตมักจะคุ้นเคยบริโภคมะม่วงกินดิบ อาทิ เขียวเสวย แรดฟ้าลั่น เจ้าคุณทิพย์ ฯลฯ

ในกลุ่มมะม่วงกินสุกจะรู้จักเฉพาะพันธุ์อกร่อง มาถึงทุกวันนี้มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ของไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยน้ำดอกไม้สีทองที่มีการส่งออกไปยังหลายประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น นอกจากประเทศไทยแล้วเมียนมาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงมาก และได้เริ่มมีการพัฒนาพันธุ์มะม่วงและการดูแลรักษาเพื่อให้มะม่วงมีคุณภาพดีด้วยลักษณะของกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวเมื่อนำมาแปรรูปเป็นขนมทำให้มีรสชาติ และกลิ่นของมะม่วงหอมละมุน อาทิ ทำเค้กโดยใช้มะม่วงพันธุ์เซ่งตะโลงจะมีรสชาติอร่อยมาก

ถ้าใครได้ไปเที่ยวยังประเทศเมียนมาจะได้เห็นความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนเมียนมาและผลไม้ที่มักจะพบเห็นอยู่มากคือ กล้วยและมะพร้าว เพราะเป็นผลไม้ที่คนเมียนมานิยมซื้อมาบูชาเทพ และกล้วยที่คนเมียนมานิยมบริโภคมากที่สุดคือกล้วยหักมุก ซึ่งชาวเมียนมาเรียกว่า “พีจาง”

สำหรับมะม่วงเมียนมานั้นมีหลายสายพันธุ์คล้ายกับมะม่วงไทย อย่างเช่นมะม่วงพันธุ์หยิ่งกะแว ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “อกแยก” มีลักษณะรูปทรงผลคล้ายมะม่วงอกร่องแต่รสชาติสู้ไม่ได้ ในขณะเดียวกันเมียนมามีพันธุ์มะม่วงที่มีชื่อเสียงและรสชาติดีอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อว่าพันธุ์ “เซ่งตะโลง”

ในช่วงที่ประเทศอินเดียปกครองประเทศเมียนมาจะเรียกมะม่วงสายพันธุ์นี้ว่าเซน ทาโล ซึ่งจัดเป็นมะม่วงกินสุกที่มีรสชาติเช่นกัน ผลไม่ใหญ่นักขนาดเท่ากับมะม่วงอกร่องและมีเนื้อละเอียดรสชาติหวานหอม และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จัดเป็นมะม่วงที่ มีชื่อเสียงที่สุดของเมียนมา และในขณะนี้ กำลังมีการพัฒนาเพื่อการส่งออก และเป็นมะม่วงที่มีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากในแถบเมืองมัณฑะเลย์ การผลิตและการตลาดของมะม่วงในประเทศเมียนมาส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักยังไม่มีการผลิตเพื่อการส่งออกและเทคโนโลยีในการผลิตมะม่วงนอกฤดูยังตามหลังประเทศไทย

ปัจจุบันเมียนมาได้มีการพัฒนาเทคโน โลยีมะม่วงพันธุ์ “เซ่งตะโลง” ให้มีคุณภาพดีและเริ่มมีการส่งออกบ้างแล้ว.

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 491