อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

จังหวัดสตูลพบโรคกุ้งแห้งในพริก แนะใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางมัทนา แกสมาน รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า ติดตามเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพริก จันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 04.30 น.


       นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางมัทนา แกสมาน รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า ติดตามเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพริก

      ซึ่งเป็นแปลงของนายรัชชุพงษ์ แจ่มใส หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่มีการเพาะปลูกพริกประมาณ 2 ไร่ ซึ่งเกษตรกรพบปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นโรคกุ้งแห้ง

      สำหรับโรคกุ้งแห้งในพริกนั้น ข้อมูล จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระบุว่าสามารถเกิดขึ้นได้ที่สภาพอากาศร้อนชื้นส่งเสริมการระบาดของเชื้อราโรคพืช จึงทำให้เกิดโรคกุ้งแห้ง ตลอดถึงโรคราแป้ง ราน้ำค้าง ใบไหม้ ใบจุด ระบาดทำความเสียหายให้แก่พืชไร่ พืช สวนและพืชผักต่าง ๆ เช่น แตง องุ่น หอม ถั่ว พริก ได้

      ส่วน พริกนั้นจะไวต่อการเกิดเชื้อราแอนแทรคโนส มาก หากเกิดที่ผลพริกจะเน่ายุบ ถ้าผลพริกแก่เป็นสีแดง จะตากแห้ง ผลพริกแห้งสีแดงงอเข้าเหมือนกุ้งแห้ง จึงเรียกโรคนี้ว่ากุ้งแห้ง และในอดีตที่ผ่านมาการกำจัดโรคกุ้งแห้งในพริกเกษตรกรจะใช้สารเคมีเพื่อกำจัดเชื้อรา ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรแก้ปัญหาด้วยการใช้โคโค-แม็กซ์ ซึ่งเป็นสารชีวภาพกำจัดรา

     โดยใช้ในอัตรา 5 ช้อนแกงผสมน้ำเปล่าสะอาด 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 3-5 ชั่วโมง แล้วฉีดพ่นในตอนเย็นให้ทั่วต้น จะช่วยทำให้อาการของโรคพริกหยุดในทันที ส่วนการกำจัดโรคแอนแทรคโนสนั้น ส่วนมากจะเกิดใน บวบ หอม และพืชผักกินใน ก็ใช้โคโค-แม็กซ์  กำจัดเชื้อราได้เช่นกัน โดยใช้ตามอัตรา 5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นในตอนเย็น 5-7 วันครั้ง และหากทำให้พืชแข็งแรงขึ้นควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และไม่ควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนมากเกินไป

      สำหรับ พริกนั้นเป็นพืชผักในกลุ่มเช่นเดียวกับมะเขือเทศ ในประเทศไทยที่นิยมปลูกหลายชนิดทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดเช่น พริกขี้หนู พริกมันหรือพริกชี้ฟ้า พริกหยวก และพริกยักษ์ หรือพริกหวาน แม้ว่าพริกจะเป็นพืชผักที่ใช้ประกอบอาหารประเภทปรุงแต่งรส แต่ก็เป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจจัดอยู่ในกลุ่มของพืชอาหารหลักชนิดหนึ่งของชาวไทย

       สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศและตลอดปี ขณะเดียวกันก็ปรากฏว่ามีโรคและศัตรูหลายชนิดขึ้นเกาะกินทำลายทำให้เกิดความเสียหายทั้งคุณภาพและปริมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเช่นกัน

     ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรต้องหมั่นดูแลแปลงปลูกและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างหนักแน่น ไม่ควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้วยสารเคมี ตามคำแนะนำของผู้ค้าสารเคมี เพราะจะทำให้ผลเสียที่มาก กว่าเกิดขึ้นได้ นอกเหนือจะทำให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหายในด้านดิน และสุขภาพของทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกร อันหมายถึงรายได้ที่ลดลงด้วย 

    สำหรับกรณีของ นายรัชชุพงษ์ แจ่มใส ตำบลทุ่ง หว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นั้น เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการควบคุมและป้องกันกำจัด และต่อจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดต่อไป.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 497