อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ปล่อยปลาบ้า คืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายยอดรักษ์ ปลอดอ่อน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการคลินิกประมง ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ สนามโรงเรียนบ้านหานเพชร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.00 น.


      เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายยอดรักษ์ ปลอดอ่อน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการคลินิกประมง ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ สนามโรงเรียนบ้านหานเพชร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการประมง ตลอดจนคำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมสาธิตการเลี้ยงปลาและกบในบ่อพลาสติก เพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร โดยมี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฯ

      การนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาสุลต่าน หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในประเทศ ไทยในชื่อว่า ปลาบ้า จำนวน 50,000 ตัว แก่ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปปล่อยลงสู่เเหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ของตนเองต่อไป

      สำหรับปลาบ้านั้น จัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ มีรูปร่างยาว ลำตัวค่อนข้างกลม หัวโต นัยน์ตาค่อนข้างโต ปากกว้างมีหนวดขนาดเล็ก 2 คู่ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลือง ส่วนของหลังสีดำปนเทา ท้องสีขาวจาง ครีบหางสีแดงสดหรือชมพู ครีบอื่นสีแดงจาง ๆ มีขนาดความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร และที่ ผ่านมาเคยมีผู้พบใหญ่สุดถึง 80 เซนติเมตร ในแหล่งน้ำธรรมชาติจะกินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร

     ในธรรมชาติปลาบ้าจะอาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ เช่น แม่น้ำเจ้า พระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำโขง แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล รวมถึงลำธารในป่าดงดิบ มักอยู่รวมเป็นฝูง โดยปลาชนิดนี้จะกินลูกลำโพงเข้าไป แล้วสะสมพิษในร่างกาย เมื่อมีคนนำไปกินจึงมีอาการมึนเมา อันเป็นที่มาของชื่อว่าปลาบ้า

      ปลาชนิดนี้ชอบกินพวกเมล็ดของพันธุ์ไม้แทบทุกประเภทเป็นอาหาร ที่ขึ้นบริเวณริมแหล่งน้ำ ซึ่งเมล็ดของต้นไม้บางชนิดจะมีพิษ เช่น ลูกลำโพง เมื่อปลากินเข้าไปพิษจากเมล็ดพันธ์ุไม้ก็จะสะสมอยู่ในตัวปลา เมื่อจับไปบริโภคจะทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งจะเกิดในบางฤดูและบางแหล่งที่ปลาอาศัยอยู่และมีพืชที่เมล็ดมีพิษเท่านั้น โดยปกติเนื้อของปลามีรสชาติดี และเป็นที่นิยมบริโภค โดยเฉพาะคนไทยเมื่อในอดีตที่ นิยมเดินทางโดยผ่านป่าเขา เมื่อเจอลำห้วยลำธารก็จะจับปลาบ้ามาเป็นอาหาร ด้วยการพอกดินเหนียวแล้วนำมาย่างไฟ เมื่อสุกแกะดินออกจะได้เนื้อปลาที่นุ่มหอมให้รสชาติดีโดยไม่ต้องมีเครื่องปรุงมาช่วยเสริมรสชาติแต่ประการใด 

     เช่นเดียวกับที่ประเทศมาเลเซียผู้คนที่นั่นจะนิยมรับประทานปลาชนิดนี้มาก จนได้ชื่อว่า “ปลาสุลต่าน” เพราะเป็นที่นิยมบริโภคของผู้คนในสังคมชั้นสูง เป็นปลาที่มีฤดูวางไข่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ใช้เวลาฟักไข่จนเป็นตัวประมาณ 15-18 ชั่วโมง มีนิสัยรักสงบ แต่ตื่นตกใจง่าย เลี้ยงง่าย โตเร็ว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ปราดเปรียวว่องไว

    เป็นปลาที่อยู่รวมกันเป็นฝูง อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำไหลและนิ่งตามหนองบึง ปัจจุบันในแหล่งน้ำธรรมชาติของไทยยังสามารถพบได้ในหลายพื้นที่เช่นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร รวมทั้งลำ ธารในป่าดงดิบ ตลอดถึงแม่น้ำสายใหญ่ต่าง ๆ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง เป็นต้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 223