อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ใช้กับดักฟีโรโมน ลดปริมาณด้วงแรด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายคมหยก ใจกล้า นักวิชาการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เข้าร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันเเละกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 04.30 น.


     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายคมหยก ใจกล้า นักวิชาการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันเเละกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

     ด้วงแรดเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน มี 2 ชนิด คือ ด้วงแรดชนิดเล็ก และด้วงแรดชนิดใหญ่ ด้วงแรดชนิดเล็ก พบทั่วทุกภาคของประเทศไทยและพบบ่อยที่สุด สำหรับด้วงแรดชนิดใหญ่ พบได้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทางภาคใต้ของประเทศ

      และเฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้นที่เป็นศัตรูพืช โดยบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบมะพร้าว หรือปาล์มน้ำมัน ทำให้ทางใบหักง่าย และยังกัดเจาะทำลายยอดอ่อน ทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้ว ๆ คล้ายรูปสามเหลี่ยม ถ้าโดนทำลายมาก ๆ ทำให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกร็น รอยแผลที่ถูกด้วงแรดกัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อน ทำให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเป็นทางให้เกิดโรคยอดเน่า จนถึงต้นตายได้ในที่สุด  

     แหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ที่ด้วงแรดใช้เป็นแหล่งอาหารของหนอนวัยต่าง ๆ
จนเข้าระยะดักแด้และเป็นตัวเต็มวัยนั้น ได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้นหรือตอของต้นมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน ซากพืชที่เน่าเปื่อยเช่น ซากเปลือกมะพร้าว และทะลายปาล์ม กองมูลสัตว์เก่า กองปุ๋ยคอก กองขุยมะพร้าว กองกากเมล็ดกาแฟ กองขยะ เป็นต้น

      ด้วงแรดมีอายุยืนยาวหลายเดือน และมีการผสมพันธุ์หลายครั้ง เพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์ครั้งเดียว สามารถวางไข่ที่สมบูรณ์ได้นานถึง 130 วัน ชอบวางไข่ในแหล่งขยายพันธุ์ที่มีความชื้นพอเหมาะที่อุณหภูมิระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส เพศเมียจะรับการผสมพันธุ์และวางไข่เมื่อออกจากดักแด้แล้ว 40-50 วัน ปกติวางไข่ครั้งละ 10-30 ฟอง สูงสุดประมาณ 152 ฟอง

      สำหรับวิธีการควบคุมไม่ให้มีด้วงชนิดนี้ในพื้นที่ หรือควบคุมไม่ให้มันแพร่กระจายพันธุ์ออกไปได้ น่าจะเป็นวิธีที่ยั่งยืนกว่าการไปป้องกันทีหลัง เช่น ควบคุมแหล่งขยายพันธุ์ 
ไม่ให้กระจายเพิ่ม เผาหรือฝังซากลำต้นหรือตอของมะพร้าว กองเศษใบไม้ กองเศษไม้ กองขยะ กองเศษก้านใบที่ตัดลงมา เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร

   ถ้ามีความจำเป็นต้องกองมูลสัตว์นานเกินกว่า 2-3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง หรือนำใส่ในถุงปุ๋ยผูกปากให้แน่นและนำไปเรียงซ้อนกัน หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเป็นรูใช้เหล็กแหลมแทงหาด้วงแรดเพื่อกำจัดเสีย พร้อมใส่สารฆ่าแมลงป้องกันด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ ไม่ให้เป็นที่ขยายพันธุ์ได้ ตลอดถึงการดักจับเพื่อนำมาทำลายด้วยการใช้กับดักฟีโรโมนควบคุม

    สำหรับฟีโรโมนนั้น เป็นฮอร์โมนเพศจะส่งกลิ่นเฉพาะออกมาดึงดูดด้วงแรดที่เป็นตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้และเพศเมียเพื่อมาผสมพันธุ์กัน สามารถนำมาใช้เป็นกับดักล่อตัวเต็มวัยเพื่อมาทำลายลดอัตราการขยายพันธุ์ของประชากรด้วงแรดในรุ่นต่อไป

     ลักษณะของกับดักฟีโรโมนด้วงแรด จะประกอบด้วย ถังพลาสติก และสังกะสีแผ่นเรียบสีดำประกอบกัน ใส่ฟีโรโมนลงไป ด้วงแรดเมื่อได้กลิ่นฟีโรโมนจะบินเข้าหาต้นกำเนิดกลิ่น เมื่อมาถึงกับดักก็จะชนแผ่นเรียบเหนือถัง และตกลงในถัง สามารถเก็บไปทำลายได้ โดย 1 กับดักสามารถใช้ได้กับพื้นที่ 10-12 ไร่ 
ฟีโรโมน คือสารที่หลั่งออกมาจากเพศเมีย เพื่อเรียกให้ตัวผู้มาทำการผสมพันธุ์โดยฟีโรโมนด้วงแรด จะมีอายุการใช้งาน 2-3 เดือนหลังเปิดใช้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงจะระเหยเร็ว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 643