อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ลิ้นจี่ นพ1. นครพนม เริ่มออกผลผลิต

นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การให้ผลผลิตของลิ้นจี่ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 04.30 น.


       นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การให้ผลผลิตของลิ้นจี่ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันก่อน

       โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงปลูกลิ้นจี่ นพ1. ของ นางรัศมี อุทาวงศ์ และนายคำพันธ์ ภาษา เกษตรกรบ้านขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นางเกษร วรรณลา เกษตรอำเภอเมืองนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม ให้การต้อนรับ

      ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตของลิ้นจี่ที่กำลังออกสู่ตลาด และการติดลูกของลิ้นจี่ เพื่อแนะแนวทางในการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณที่มากขึ้น และกำลังออกสู่ตลาด โดยมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งนำผลผลิตมาวางจำหน่ายให้กับ

     ผู้บริโภคบริเวณข้างถนนหลวงสาย 212 นครพนม ธาตุพนม ช่วงบ้านนาโดน ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ริมถนน ในราคากิโลกรัมละประมาณ 80-100 บาทในขณะที่ตลาดขายส่งในกรุงเทพมหา นคร จะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 130-150 บาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

      สำหรับลิ้นจี่นครพนม 1 เป็นพันธุ์ที่พัฒนาคุณภาพจากการคัดพันธุ์ ของโครงการวิจัยและกระจายพันธุ์ลิ้นจี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร นับเป็นพันธุ์คัดดีมีคุณภาพเหมาะกับเกษตรกรภาคอีสานตอนบน นำไปเป็นพันธุ์ปลูกเพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

       ลิ้นจี่ เป็นผลไม้ที่มีรสหวานกลมกล่อม มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย การปลูกลิ้นจี่มีกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย จังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูก เป็นลิ้นจี่พันธุ์เบา ต้องการอากาศหนาวเย็นไม่มากนักในการกระตุ้นการออกดอก ผลขนาดใหญ่ จำนวน 32-36 ผล ต่อกิโลกรัม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสฝาด เนื้อหนา 0.98 เซนติเมตร ความหวาน 18-20 องศาบริกซ์ และให้ผลผลิต 65-180 กิโลกรัม ต่อต้น เมื่ออายุ 8-10 ปี

         การปลูก ถ้าปลูกระยะห่างระหว่างแถวและต้น 6x6 เมตร จะได้ 36 ต้น ต่อไร่ หรือปลูกระยะห่างระหว่างแถวและต้น 8x8 เมตร จะได้ 25 ต้น ต่อไร่ ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกแห้ง หินฟอสเฟต ในการดูแลรักษาและบำรุง ช่วงกลางเดือนธันวาคม-ต้นเดือนมกราคม ลิ้นจี่จะอยู่ในระยะแทงช่อดอก เกษตรกรต้องให้น้ำ 100-200 ลิตร ต่อต้น ต่อสัปดาห์ ช่วงปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงดอกบาน ควรให้น้ำ 100-200 ลิตร ต่อต้น ต่อสัปดาห์ งดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงติดผลเล็ก ควรให้น้ำ 200-300 ลิตร ต่อต้น 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์

         ช่วงเดือนมีนาคม เป็นช่วงผลโต ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรให้น้ำ 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ปริมาณน้ำ 200-300 ลิตรต่อต้น เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง ลดการสะสมของโรคแมลง เช่น หนอนเจาะลำต้น เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หาค่าความสมบูรณ์ของดินเพิ่มเติม ไปจนถึงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม จะเป็นช่วงแตกใบอ่อนมีการเจริญทางใบและต้น เกษตรกรต้องกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยคอกแห้งหรือปุ๋ยหมัก 20-30 กิโลกรัมต่อต้น

         และเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นช่วงแตกใบอ่อนและเจริญทางใบและต้น เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงใบแก่เต็มที่ซึ่งจะอยู่ในช่วงพักตัวก่อนออกดอกและให้ผลผลิตในฤดูการต่อไป

         สำหรับตลาด ผลผลิตลิ้นจี่นครพนม 1 นอกจากมีวางขายที่ตลาดในตัวจังหวัดและบริเวณสองข้างทางถนนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีการจัดส่งไปขายที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 211