อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ข้าว กข 43 น้ำตาลต่ำ เหมาะผู้ควบคุมน้ำหนัก

ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งมี นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ เสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 04.00 น.


       ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งมี นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

       โดยกรมการข้าวได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ขณะเดียวกันในด้านการผลิตนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการเพื่อส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวที่มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั้น

       นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาโรคอ้วนตั้งแต่เป็นวัยรุ่น โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสภาพแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคอื่นที่แทรก ซ้อนได้ง่ายและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร วัยรุ่นไทยจึงต้องหันมาใส่ใจการเลือกรับประทานอาหารควบคู่กับการออกกำลังกาย

       โดยเฉพาะการรู้จักเลือกรับประทานข้าวให้เหมาะสมกับร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งกรมการข้าวได้วิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนาและผู้บริโภคอย่างหลากหลาย

       ล่าสุดได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดัชนีน้ำตาลในข้าวขัดขาวที่นิยมเพาะปลูกบริโภคในปัจจุบัน จำนวน 120 พันธุ์ โดยนำมาวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่แตกตัวเร็วในข้าว สารซึ่งจะมีผลต่อปริมาณน้ำตาลในเลือด จนได้กลุ่มพันธุ์ข้าวที่นิยมบริโภคทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว

       ได้แก่ ข้าวดอกมะลิ 105, ข้าวเจ๊กเชย ปทุมธานี 1, กข6, กข43 และพิษณุโลก 80 แล้ววิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลในเลือดหลังบริโภคตัวอย่างข้าวของผู้เข้ารับการทดลองในรูปแบบข้าวขัดขาว พบว่าข้าวพันธุ์ กข43 มีค่าดัชนีน้ำตาล 57.5 ต่ำกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ

       รองลงมาคือพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 80 มีค่าดัชนีน้ำตาล 59.5 เมื่อรับประทานข้าวชนิดนี้แล้วย่อยออกมาร่างกายจะได้น้ำตาลน้อยแต่รู้สึกอิ่มได้นาน เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ทานแล้วไม่อ้วน และที่สำคัญคือบริโภคได้ง่ายกว่าข้าวกล้อง

      สำหรับข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นข้าวที่พัฒนาพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และสุพรรณบุรี 1 ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รับรองพันธุ์เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2552 ปัจจุบันปลูกมากในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท

       ด้วยคุณสมบัติเป็นข้าวเจ้าที่หอม นุ่ม น่ารับประทานและมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวพันธุ์อื่น ๆ กรมการข้าวจึงมีแผนจะผลักดันพื้นที่ปลูกข้าว กข 43 เข้าโครงการนาแปลงใหญ่ภายใต้แผน การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคตต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 1.12K