อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ไร่นาสวนผสม ใช้ปอเทืองและสารเร่งซุปเปอร์ พด. บำรุงดิน

นางศิริวรรณ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้ของ นายเฉลิมชัย เชาวลิต ณ บ้านพลี หมู่ที่ 6 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 04.00 น.


    นางศิริวรรณ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้ของ นายเฉลิมชัย เชาวลิต ณ บ้านพลี หมู่ที่ 6 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน

    โดยแปลงเกษตรดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการไร่นาสวนผสมจากกรมพัฒนาที่ดินในปี 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในแปลงมีการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ จากการสนับสนุนของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเพาะปลูก อาทิ สารเร่งซุปเปอร์ พด. เมล็ดพันธ์ุปอเทืองเพื่อปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด

    การนำปอเทืองมาปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาสมบูรณ์นั้นจะช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น เพราะปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในนาข้าว ซึ่งเกษตรกรรายนี้ได้ทำเกษตรด้วยระบบไร่นาสวนผสมมีนาข้าว มีแปลงปลูกพืชสวน ได้มีการนำปอเทืองมาใช้เพื่อการบำรุงดิน แบบเอื้อซึ่งกันและกัน ด้วยการจัดแบ่งพื้นที่ทำการเพาะปลูกแบบที่เป็นแปลงติดต่อกัน

    เกษตรกรจะปลูกปอเทืองขณะเก็บเกี่ยวข้าว โดยหว่านเมล็ดลงไป ก่อนที่รถเกี่ยวจะเกี่ยวข้าวแล้วรถเกี่ยวจะเหยียบเมล็ดปอเทืองลงดิน เป็นการกลบหน้าดินให้เมล็ดปอเทืองไปในตัว ปอเทืองไม่ต้องการน้ำมาก ถึงแห้งแล้งปอเทืองก็จะโตถ้าได้น้ำจะยิ่งโตเร็วกว่าเดิม โดยในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองประมาณ 5 กิโลกรัม ต้นปอเทืองอายุ 2 เดือน สามารถไถกลบทำปุ๋ยพืชสดได้แล้ว

    ขณะที่ดอกปอเทืองก็สามารถนำมาลวกจิ้มกินกับน้ำพริกได้เช่นเดียวกับดอกโสน โดยเฉพาะปอเทืองที่ปลูกอายุประมาณ 120 วัน ฝักจะแก่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ในราคาประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัม ในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้เมล็ดปอเทืองประมาณ 150 กิโลกรัม

    ถ้าไม่เก็บฝักเมล็ดพันธุ์ขายก็สามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินได้เลย เพื่อรอการปลูกข้าวฤดูกาลต่อไป

    และตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกปอเทืองเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดินนั้น เกษตรกรควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูกพืชหลัก แต่การปลูกปอเทืองช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนั้นจะเหมาะสำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์เพราะจะได้เมล็ดที่มีคุณภาพหลังจากเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ฝักแก่ของปอเทือง สามารถนำมากะเทาะเอาเมล็ดส่งขายในราคาเฉลี่ย 20–25 บาทต่อกิโลกรัม

    และจากการใช้ปอเทืองในการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงนาควบคู่กับการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. ในแปลงปลูกมะม่วงข้างแปลงนาทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรรายนี้มีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์สีทองและพันธุ์เบอร์ 4 ในพื้นที่ 11 ไร่ ผลผลิตที่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างจังหวัด โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 50-80 บาท ตลาดส่วนใหญ่จะส่งขายให้กับส่วนราชการในพื้นที่ ส่วนหนึ่งส่งจำหน่ายที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

    นอกจากนั้น ยังมีการขยายพันธุ์มะม่วงโดยการทาบกิ่งและเสียบยอด ไว้สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในแปลงที่ต้องการนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 287