อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการนํ้า ตามแนวพระราชดำริ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 04.00 น.


    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

     ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวทางในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและการทำการเกษตรให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม

    ด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยพสกนิกรในทุกพื้นที่ จึงมีพระราชประสงค์ให้องคมนตรี ทำหน้าที่ในการติดตามเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดงานพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

     ​ในการนี้ องคมนตรีและคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับเยี่ยมชมสภาพพื้นที่ และปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นไม้มีค่าหายาก รวมถึงได้ปล่อยปลาในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาบริเวณด้านหน้าโครงการฯ จำนวน 100,550 ตัว ประกอบด้วยปลาตะเพียน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 500 ตัว ปลากาดำ 30 ตัว และปลาพรมหัวเหม็น 20 ตัว เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ให้แก่ราษฎรบริเวณโดยรอบพื้นที่ได้ประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมก่อนที่จะมีรายได้จากการเกษตรกรรมต่อไป

     จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกฝรั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ตลาดเก่ากบินทร์บุรี ซึ่งได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำฯ พบว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ส่งผลให้ปัญหาอุทกภัยบรรเทาลง อีกทั้งมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภคอีกด้วย

     สำหรับชื่อนฤบดินทรจินดา มีความหมายว่า เป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2521 ให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรี โดยให้พิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้กับราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง และเพื่อการอุปโภค–บริโภค

     ซึ่งสำนักงาน กปร. กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณปี 2553-2561 เป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน ความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 111,300 ไร่ และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 70.27 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.82% ของความจุอ่างเก็บน้ำ

     ทำให้ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนบริเวณตลาดเก่า ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และพื้นที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง ซึ่งระบายน้ำออกได้ถึง 195.88 ล้านลูกบาศก์เมตรอีกด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 19