อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

นวัตกรรมชุมชน ป่าชายเลนภาคตะวันออก

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในปี 2560 กฟผ. ได้จัดกิจกรรมน้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ เส้นทางที่ 3 พุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 04.00 น.


    นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในปี 2560 กฟผ. ได้จัดกิจกรรมน้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ เส้นทางที่ 3

    โดยได้เชิญชวนประชาชนจิตอาสา “คนดีของพ่อ” จากสื่อพันธมิตร เติมเต็มความสมบูรณ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมปลูกป่าชายเลน ในเส้นทางดูแลป่าชายเลนภาคตะวันออก เริ่มตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ถึงลุ่มน้ำเวฬุ จ.จันทบุรี

    สำหรับคณะจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าสีเขียวในโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่พาชมโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งเรียนรู้โครงการเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าบางปะกง เช่น ปลาอีกง

    ซึ่งปลาอีกงนี้ในบางพื้นที่อาจจะเรียกว่า มังกง แขยงกง เป็นปลาไม่มีเกล็ดหรือเรียกว่าปลาหนัง อยู่ในวงศ์ปลากด ลักษณะลำตัวค่อนข้างกลม ปกติมีสีเทาอมทอง หรือเทาอมม่วง ท้องมีสีขาว กินกุ้ง ตัวอ่อนของแมลง แพลงก์ตอนพืชและสัตว์เล็กชายฝั่งแถบป่าชายเลนเป็นอาหาร อาศัยอยู่เป็นฝูงบริเวณน้ำกร่อยหรือปากแม่น้ำ ในประเทศไทยจะชุกชุมบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง เป็นสัตว์น้ำที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน แถมเลี้ยงง่ายและโตเร็ว

    ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าสีเขียวในโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นำมาเพาะเลี้ยงและจัดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนของตนเองต่อไป

    พร้อมกันนี้คณะจิตอาสายังได้เรียนรู้ระบบนิเวศบนเกาะนก ซึ่งเป็นเกาะกลางปากน้ำบางปะกงที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ เช่น ปลาดุกทะเล ซึ่งเป็นอาหารหลักของโลมาอิรวดีที่มีชุกชุมบริเวณปากน้ำบางปะกง เป็นต้น

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำ ด้วยการเรียนรู้ระบบนิเวศที่ได้รับการฟื้นฟูโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ กฟผ. ที่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ฟื้นฟูและอนุรักษ์จนกลายเป็นป่าที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน

     และคณะยังได้เยี่ยมชมธนาคารกล้าไม้ป่าชายเลนตามรอยพ่อ และการปลูกไม้ป่าชายเลนที่ใช้กล้าไม้ที่เพาะด้วยกระบอกไม้ไผ่ นวัตกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การเพาะปลูกไม้ในกระบอกไม้ไผ่ เพื่อลดปัญหาขยะจากถุงดำที่ติดมากับกล้าไม้ ทำให้อัตราการเจริญเติบโตมีมากขึ้น และไม้ไผ่สามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่ปลูกอีกด้วย

     พร้อมกันนี้คณะจิตอาสายังได้เยี่ยมชมชุมชนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บาง ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนรู้การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ ด้วยการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ ทั้งภูมิปัญญา และปัจจัยการผลิต อาทิ การทำขนมจาก ตลอดจนถึงการนำต้นพืชกินได้บริเวณชายฝั่งป่าชายเลนมาเป็นส่วนผสมของขนมที่ให้รสชาติถูกปากคนไทย และการนำงวงดอกจากมาแกงที่นอกจากจะให้ความอร่อยแก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณต่อสุขภาพอีกด้วย

     นับเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ไม่ห่างไกลจาก กทม. ที่มีเสน่ห์และในหลากหลายมิติให้ได้สนใจอยู่ไม่น้อย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 17