อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

ไทย-ภูฏาน ประชุมร่วมทางการค้า

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้มีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อเดือน ส.ค.2559 ที่ผ่านมาที่ประเทศภูฏาน เสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 04.30 น.


    เมื่อวันที่ 31 .. 2560 ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้มีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อเดือน ส..2559 ที่ผ่านมาที่ประเทศภูฏาน

     โดยมีการหารือถึงการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเอื้อต่อกันได้ เช่นภาคการท่องเที่ยวการเกษตรและการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม

     ทั้งนี้ ในด้านการค้าสินค้าไทยมีโอกาสส่งออกมาก เพราะภูฏานเป็นประเทศที่มีความต้องการนำเข้าสินค้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกล เครื่องนุ่งห่ม อัญมณี และอาหาร ด้านบริการ มีโอกาสเข้าไปลงทุนในธุรกิจก่อสร้าง เพราะภูฏานกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจโรงแรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจด้านการรักษาพยาบาล ที่สามารถเข้าไปลงทุน หรือดึงให้คนภูฏานเข้ามารักษาพยาบาลในไทย

     สำหรับประเทศภูฏานนั้นเป็นประเทศขนาดเล็ก ไม่มีทางออกทะเล มีประชากรประมาณ 7 แสนคน และมีเศรษฐกิจที่เน้นแบบพึ่งพาเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศอินเดียและประเทศจีน ส่วนสินค้าไทยในปัจจุบันเป็นที่ต้องการและชื่นชอบของคนภูฏานเป็นอย่างมาก

    ซึ่งทางการของไทยโดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มเป็น 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ได้ในปี 2560 นี้ ซึ่งจะเพิ่มจากปี 2559 ที่ผ่านมาที่มีการค้าระหว่างกันเพียง 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

     ประเทศภูฏานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของประเทศไทยในตลาดเอเชียใต้ รองจากอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส์ เนปาล และอัฟกานิสถาน โดยการค้าระหว่างไทยกับประเทศภูฏานในปี 2559 ที่ผ่านมามีมูลค่าเพียง 24.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้จะเป็นมูลค่าที่ไม่สูงนัก แต่มีอัตราเติบโตกว่า 110.73% โดยประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า

    ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยไปประเทศภูฏาน ในปี 2559 ที่ผ่านมาได้แก่ ผ้าผืน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี อาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า และเครื่องนุ่งห่ม

    ขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญของประเทศไทยจากประเทศภูฏาน ปี 2559 ที่ผ่านมาได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ สินค้าทุนอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ไม้ซุงและไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9