อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

บัตรเงินสด Co-op Member Card

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้หารือร่วมกับผู้แทนธนาคารกรุงไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ โดยทางธนาคารกรุงไทยได้นำเสนอเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ 2 รูปแบบ พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04.30 น.

ายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้หารือร่วมกับผู้แทนธนาคารกรุงไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ โดยทางธนาคารกรุงไทยได้นำเสนอเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ 2 รูปแบบ

   ได้แก่ การจัดทำบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-op Member Card เพื่อให้สมาชิกนำไปรูดซื้อสินค้ากับสหกรณ์ และเป็นเครื่องมือในการ ทำธุรกรรมทางการ เงินระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก และอีกรูปแบบหนึ่ง คือการชำระค่าสินค้าผ่านระบบ QR Code โดยสมาชิกใช้มือถือ สแกนรหัส QR Code เพื่อชำระค่าสินค้ากับสหกรณ์ได้โดยไม่ต้องพกเงินสด ซึ่งเทคโนโลยีทางการเงินทั้ง 2 ระบบนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ช่วยลดขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ลง และยังเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินสด ตามนโยบายของรัฐบาล Nation e-Payment ที่มุ่งเน้นให้มีการลดการใช้เงินสด เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

    บัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-op Member Card จะเริ่มใช้กับสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอ ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการ 822 แห่งทั่วประเทศ โดยบัตร Co-op Member Card จะทำหน้าที่เป็นบัตรเงินสด ใช้สำหรับการซื้อขายสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ซึ่งไม่เกี่ยวกับระบบธุรกรรมการเงินปกติของธนาคารกรุงไทย เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ไม่ต้องไปเปิดบัญชีกับธนาคาร แต่ใช้วิธีเติมเงินเข้าบัตรผ่านหลากหลายช่องทางของธนาคารกรุงไทย

     โดยสามารถนำบัตรนี้ไปถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารทั่วประเทศ และยังนำไปใช้ซื้อสินค้ากับสหกรณ์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะติดตั้งเครื่อง Mobile EDC ไว้สำหรับบริการสมาชิกรูดซื้อสินค้าต่าง ๆ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคหรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ขณะเดียวกัน เมื่อสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ เงินปันผลเฉลี่ยคืนหรือชำระค่าผลผลิตทางการเกษตร ที่สหกรณ์รับซื้อจากสมาชิกสหกรณ์ก็สามารถเติมเงินดังกล่าวเข้ามาในบัตร Co-op Member Card ได้ด้วยเช่นกัน

      ส่วนระบบการชำระค่าสินค้าผ่านรหัส QR Code จะดำเนินการในร้านค้าสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยสมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อสินค้ากับร้านค้าสหกรณ์ และใช้วิธีสแกนรหัส QR Code เพื่อตัดเงินจากบัญชีธนาคารของสมาชิกมาชำระค่าสินค้าให้กับสหกรณ์ได้ในทันที โดยสมาชิกไม่ต้องพกเงินสดไปซื้อสินค้าที่สหกรณ์

     ซึ่งระบบการชำระสินค้าผ่านรหัส QR Code นี้ ธนาคารกรุงไทยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการชำระค่าสินค้าระหว่างธนาคารที่สมาชิกมีบัญชีเงินฝากอยู่กับร้านค้าของสหกรณ์ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก และยังเป็นการยกระดับการให้บริการของสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

     “ในระยะแรก บัตร Co-op Member Card นี้ จะทำธุรกรรมได้ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกเท่านั้น แต่ในอนาคต ก็จะพัฒนาช่องทางเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มคุณสมบัติให้เป็นบัตร Visa เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถนำบัตรนี้ไปซื้อของจากร้านค้าทั่วไปได้ ซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารกรุงไทย จะมีการลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-op Member Card และการใช้รหัส QR Code ชำระค่าสินค้าสหกรณ์ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 298