อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

โครงการระบายนํ้าสนามบินสุวรรณภูมิ ช่วยนาข้าวบ่อปลามีนํ้าเพียงพอ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี กล่าวระหว่างลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาว่า อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04.00 น.


   นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี กล่าวระหว่างลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาว่า

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับสั่งให้ติดตามโครงการฯ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งหมด เพื่อสำรวจว่าที่ใดเกิดปัญหาติดขัดอะไรบ้าง ทรงให้ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทรงรับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ ให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป พระองค์มีพระราชประสงค์จะให้ทุกอย่างสมบูรณ์เรียบร้อย ซึ่งหากมีปัญหาติดขัดอะไร จะได้นำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งหมดกราบบังคมทูลทราบต่อไป

    “พื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ลุ่ม จำเป็นจะต้องมีระบบการระบายน้ำ ซึ่ง นอกจากจะช่วยระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครให้ลดลงแล้ว ยังช่วยระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิได้อีกด้วย นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการบริหารจัดการน้ำบริเวณอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ขณะที่ช่วงหน้าแล้งโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ สามารถส่งน้ำไปให้พื้นที่การเกษตรและประมงของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงปลา ทำนาข้าว ทำให้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ นี้อย่างมาก” นายจรัลธาดา  องคมนตรี กล่าว

     ทางด้านนายวิชาญ อุยขำ ราษฎรหมู่บ้านคลองสี่เจริญราษฎร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงปลา เล่าว่า ได้เข้ามาอาศัยทำกินในพื้นที่นี้กว่า 30 ปีแล้ว โดยในช่วงแรกได้ทำประมงเลี้ยงปลาสลิด แต่มีปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้เลี้ยงปลามาโดยตลอด ด้วยมีน้ำไม่เพียงพอ เมื่อมีโครงการฯ แล้ว ทำให้มีน้ำเพียงพอในการเลี้ยงปลาแม้จะเป็นช่วงฤดูแล้งก็ตาม ทำให้ได้รับผลผลิตอย่างเต็มที่ และสามารถเลี้ยงในปริมาณที่มากพอกับความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่องทั้งปี

     “ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ด้วยการเลี้ยงปลานิล ร่วมกับกุ้งขาวในบ่อเลี้ยงเดียวกัน และบริเวณขอบบ่อเลี้ยงปลาก็ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ พริก กะเพรา และปลูกเสริมด้วยไม้ผล อาทิ กล้วย ทำให้มีกินมีใช้ เหลือก็ขายสร้างรายได้ทุกวันก่อนที่จะจับปลาจับกุ้งขาย โดยปลานิลกว่าจะโตขายได้น้ำหนักต่อตัว 8-9 ขีด ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ส่วนกุ้งเลี้ยง 2-3 เดือน ก็จับขายได้แล้ว โดยกุ้งขาวสามารถจับขายได้อย่างต่อเนื่องทุกวันตามความต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างไม่ขัดสน ปัจจุบันชาวบ้านต่างก็ใช้พื้นที่ของตนเองทำการเกษตรแบบผสมผสานได้รับผลผลิตที่ดี เพราะมีน้ำเพียงพอ สามารถบริหารจัดการน้ำในการทำการประมงได้ตลอดทั้งปี เป็นประโยชน์ที่ราษฎรในพื้นที่ต่างได้รับจากโครงการนี้” นายวิชาญ กล่าว

     โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผลสืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยครั้งสำคัญในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดผ่าน ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะต้องรองรับน้ำระบายออกสู่ทะเล นับตั้งแต่ปี 2526 และปี 2538 

   โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การบริหารจัดการน้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2) การบริหารจัดการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (การบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันออก) และ 3) การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ

    ปัจจุบันโครงการฯ สามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้ถึง 140 ตารางกิโลเมตร ลดความเสียหายจากน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก รวมถึงลดปัญหาการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการ ในการใช้ถนนที่เชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ และถนนบางนา-ตราด อีกด้วย 

    นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำจืดสำรองเพื่อไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ถึง 2 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างลงตัวและสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้ทั้งระบบ ทั้งช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8