อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

หอมญี่ปุ่นปราศจากสารเคมี ตลาดต้องการ

ต้นหอมญี่ปุ่น หรือในภาษาญี่ปุ่นนั้นเรียกว่า เนกิ เป็นพืชในตระกูลเดียวกับกระเทียม หัวหอม ต้นหอม และต้นกระเทียม แตกต่างกันที่เนกิมีทั้งต้นใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก หอมญี่ปุ่น ลำต้นจริงจะมีลักษณะเป็นแผ่นอยู่ระหว่างรากและใบ ใบเป็นหลอดยาว คล้ายใบหอมขนาดใหญ่ พุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 04.00 น.


    ต้นหอมญี่ปุ่น หรือในภาษาญี่ปุ่นนั้นเรียกว่า เนกิ เป็นพืชในตระกูลเดียวกับกระเทียม หัวหอม ต้นหอม และต้นกระเทียม แตกต่างกันที่เนกิมีทั้งต้นใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก หอมญี่ปุ่น ลำต้นจริงจะมีลักษณะเป็นแผ่นอยู่ระหว่างรากและใบ ใบเป็นหลอดยาว คล้ายใบหอมขนาดใหญ่ มีจำนวน 6-7 ใบต่อต้น โดยใบนอกจำนวน 4 ใบ จะเป็นใบแก่ ใบอ่อนจะอยู่ด้านในจำนวน 2-3 ใบ ลำต้นเทียม คือ ส่วนของกาบใบทำหน้าที่สะสมอาหารเป็นส่วนที่นำมาบริโภคซึ่งจะขยายตัวตามยาว โดยทั่วไปลำต้นเทียมสูง 25-75 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-7 ซม. ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และการแยกกอ

   ดินที่เหมาะสมควรเป็นร่วนซุย หรือร่วนปนทราย หน้าดินลึก ระบายน้ำได้ดี และมีอินทรียวัตถุสูง ไม่สามารถเจริญได้ดีในดินที่เป็นกรดจัด pH ที่เหมาะสมคือ 0.6-6.8 ในดินที่มี pH ต่ำ ควรใส่ปูนขาวปรับสภาพดิน ต้นหอมปกติจะไม่ลงหัว แต่ในกรณีที่มีช่วงแสงยาวกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน และมีอุณหภูมิสูงกว่า 20 ํC หัวจะเจริญแต่จะมีขนาดเล็กไม่เกิน 10 ซม.

     และเมื่อผ่านอุณหภูมิต่ำกว่า 13 ํC และช่วงแสงสั้นจะแทงช่อดอก ส่วนในเขตร้อนดอกจะไม่เจริญ สภาพแปลงปลูกควรได้รับแสงอย่างเต็มที่ แปลงเพาะกล้าหากอยู่ ในฤดูฝนควรอยู่ภายใต้หลังคาพลาสติก สำหรับฤดูร้อนและหนาวใช้อุโมงค์ตาข่ายช่วยพรางแสง ขึ้นแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร ใส่ปุ๋ยปูนขาว รองพื้นประมาณ 30 กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร คลุกปุ๋ยคอกในแปลงปลูกประมาณ 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ไม่ควรใช้ปุ๋ยมูลไก่ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

     นำเมล็ดพันธุ์แช่ในน้ำผสมยากันรา นาน 15 นาที ผึ่งเมล็ดไว้ประมาณ 30 นาที แล้วห่อด้วยผ้าไว้ 1 คืน นำเมล็ดที่บ่มแล้ว หยอดในแปลงเพาะกล้า แปลงปลูกขีดร่องขวางลึก 1 เซนติเมตร ห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร หยอดเมล็ดที่บ่มแล้วลงไปกลบดินบาง ๆ แล้วคลุมด้วยฟาง

    รดน้ำวันละ 1 ครั้ง เมื่อมีอายุได้ 2 เดือน จึงย้ายปลูก หรือสังเกตเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของลำต้นเทียมประมาณ 8 มิลลิเมตร ประมาณเท่ากับดินสอ การย้ายปลูกต้องตัดปลายให้สูงกว่ายอด 2 เซนติเมตร ตัดรากเหลือ 1 เซนติเมตร

    แปลงปลูกขุดพลิกดินตากแดดอย่างน้อย 14 วัน เพื่อฆ่าเชื้อในดิน กำจัดวัชพืช หากสภาพดินเป็นกรด ควรใส่ปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ ก่อนปลูกรดน้ำให้แปลงมีความชุ่มชื้น โดยขุดร่องลึก 30 เซนติเมตร ห่างกัน 80 เซนติเมตร เลือกต้นกล้าที่มีขนาดเท่ากันปลูกก่อนในแปลงเดียวกัน กลบดินรดน้ำให้ทั่วแปลง

    เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 90 วันขึ้นไป หรือเมื่อส่วนของลำต้นเทียม (ส่วนกาบใบสีขาว) ยาวประมาณ 18 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 เซนติเมตรขึ้นไป เก็บโดยการถอนจากดิน ลอกกาบใบนอกสุดออกเพื่อทำความสะอาดส่วนที่ติดดินออก ตัดส่วนของรากทิ้ง ให้เหลือประมาณ 0.5 เซนติเมตรจากโคนต้น ถ้าผักเปียกน้ำ ควรผึ่งให้แห้ง ระวังอย่าให้ใบแตก นำบรรจุลงถุงพลาสติกเจาะรู ถุงละ 8 กิโลกรัม ต้นควรมีใบอวบสีสด เก็บไว้ในที่ลดอุณหภูมิเฉียบ พลันให้เหลือ 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับการส่งจำหน่ายเพื่อสะดวกต่อการขนส่งโดยรถห้องเย็น และทำให้ผักอยู่ในสภาพสดนาน

    ซึ่งคุณภาพที่ตลาดต้องการคือมีรูปร่างลักษณะและสีตรงตามพันธุ์ ลำต้นเทียมตรงมีสีขาว ไม่แตกแขนง ต้นแน่น แข็ง สด สะอาด และปลอดภัยจากสารเคมี.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 118