อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

เรื่องน่ารู้ : กระชายดำ

กระชายดำ มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบมากในแถบมาเลเซีย และไทย เป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ชอบที่ร่ม ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี นิยมใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยชะลอความแก่ เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 05.15 น.


    กระชายดำจัดอยู่ในวงศ์ขิง มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบมากในแถบมาเลเซีย สุมาตรา เกาะบอร์เนียว อินโดจีน และในประเทศไทย มีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วไปในเอเชียเขตร้อน ในประเทศจีนตอนใต้ อินเดีย และเมียนมา สำหรับประเทศไทยมีปลูกมากในจังหวัดเลย ตาก กาญจนบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือ เป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ชอบที่ร่ม ดินร่วนซุยหรือเป็นดินปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี ชอบอากาศหนาวเย็น และขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแบ่งเหง้า นิยมใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยชะลอความแก่ เป็นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 53