อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

เรื่องน่ารู้ : ข้าวเฉี้ยงพัทลุง

ข้าวเฉี้ยงพัทลุง เป็นพันธ์ุข้าวเจ้าพื้นเมืองมีถิ่นกำเนิดจากอำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น เปอร์ริวิต ขาวมาเล หรือบางแก้ว ปรับตัวได้ดีทั้งในสภาพพื้นที่นาดอนและนาลุ่ม เป็นที่นิยมของตลาดในท้องถิ่น อังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 05.15 น.


     ข้าวเฉี้ยงพัทลุง เป็นพันธ์ุข้าวเจ้าพื้นเมืองมีถิ่นกำเนิดจากอำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น เปอร์ริวิต ขาวมาเล หรือบางแก้ว เป็นต้น ได้มีการคัดเลือกและรับรองพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร เมื่อปี 2537 เป็นข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง เมล็ดเรียวยาว เปลือกสีฟาง คุณภาพการสีดี มีอมิโลสสูง 27 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกร่วนแข็งไม่หอม ให้ผลผลิตสูง 470 กิโลกรัมต่อไร่ ปรับตัวได้ดีทั้งในสภาพพื้นที่นาดอนและนาลุ่ม การหุงต้มดีหุงง่ายทั้งข้าวเก่าและข้าวใหม่ ภายหลังเก็บเกี่ยวสามารถสีบริโภคได้ทันที เป็นที่นิยมของตลาดในท้องถิ่น เหมาะปลูกในพื้นที่ที่มีภาวะแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงปลายฤดูทั้งในพื้นที่อาศัยน้ำฝนและเขตชลประทาน แต่จะอ่อนแอต่อโรคไหม้ในระยะกล้า.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 23