อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

แข่งขันหุงข้าว แบบเช็ดนํ้า

อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ได้ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยะลา และ สภาวัฒนธรรม อำเภอกาบัง จัดงานพหุวัฒนธรรมอำเภอกาบัง ขึ้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอกาบัง พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 04.00 น.    อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ได้ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยะลา และ สภาวัฒนธรรม อำเภอกาบัง จัดงานพหุวัฒนธรรมอำเภอกาบัง ขึ้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอกาบังเมื่อวันก่อน

    โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ พร้อมสร้างความตระหนักในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม และความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน

     อีกทั้งเป็นการสร้างความสุข ความเพลิดเพลินให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอกาบัง ส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอกาบังเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

     ภายในงานมีการเสวนาของผู้นำศาสนาทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม และผู้แทนส่วนราชการ มีการจัดกิจกรรมแข่งขันหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ การแข่งขันทำขนมต้มสามเหลี่ยม(ตุปะ) การแสดงศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองวัฒนธรรม การประกวดจัดตกแต่งซุ้มหมู่บ้าน การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน และการแสดงของดีในหมู่บ้าน

      โดยเฉพาะการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ ซึ่งเป็นการดำรงชีพดั้งเดิมของคนไทยมาช้านาน ที่ปัจจุบันได้เลือนหายไปจากสังคมไทยภายหลังจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในการหุงข้าวที่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเข้ามาทดแทน

     การหุงข้าวแบบเช็ดน้ำนับเป็นเสน่ห์ไทยในโบราณ เป็นวิธีหุงข้าวแบบใช้ความร้อนจากไม้ฟืน และพัฒนามาเป็นเตาถ่าน ที่เตาแก๊สและไฟฟ้าไม่สามารถทำได้ หรือจะทำได้แต่ผลที่ออกมาจะไม่ดีเท่า

     สำหรับขั้นตอนการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำซึ่งมีการนำมาจัดกิจกรรมเพื่อแข่งขันในครั้งนี้นั้น กรรมวิธีในการหุงจะเริ่มจากการซาวข้าวสารด้วยน้ำในหม้อที่ใช้หุง เติมน้ำลงไปในปริมาณที่
มากกว่าข้าวสาร 1 ต่อ 3 ส่วน โดยข้าวสาร 1 ส่วน นำขึ้นวางบนเตาที่ติดไฟเรียบร้อยแล้ว และควบคุมให้มีความร้อนที่พอเหมาะ


     คอยคนข้าวสารในหม้อเมื่อน้ำเริ่มเดือดเพื่อไม่ให้เกาะก้นหม้อ และเป็นการช่วยกระจายความร้อนภายในหม้อให้ทั่วถึง ปล่อยให้น้ำเดือดจนเมล็ดข้าวสารแตกตัวจากนั้นปิดฝาแล้วนำไม้มาสอดใต้หูหม้อหุงข้าวจากด้านหนึ่งไปยังด้านหนึ่ง ซึ่งไม้นี้จะเรียกกันว่า ไม้ขัดหม้อ แล้วนำลงจากเตาเอียงหม้อหุงข้าวพร้อมขยับฝาหม้อให้มีร่องว่างเพื่อให้น้ำข้าวในหม้อไหลออกมาโดยไม่ให้เมล็ดข้าวเล็ดลอดออกมาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้จนน้ำหมด

     เขย่าหม้อหุงข้าวไปมาและขึ้นลงเพื่อให้ข้าวที่สุกแล้ว กระจายตัวและกระจายความชื้นไปทั่วภายในหม้อ จากนั้นลดความร้อนภายในเตาลง นำหม้อขึ้นอังแบบเอียงข้าง แล้วหมุนไปรอบ ๆ เพื่อให้ความร้อนภายในใหม้อ กระจายอย่างทั่วถึง และเพื่อให้ความชื้นจากน้ำที่ยังเหลืออยู่แห้ง

      จากนั้นเปิดฝาหม้อใช้ไม้พายคนข้าวสวยภายในหม้อเพื่อพลิกให้ทั่ว แล้วนำวางลงบนเตาที่เหลือความร้อนไม่มากนักแบบตั้งตรง ประมาณ 3 นาที เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
ของการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ

    ส่วนน้ำข้าวที่รินออกมาในช่วงเช็ดน้ำข้าวนั้น ผู้คนสมัยก่อนนิยมนำมาใส่เกลือและน้ำตาลทรายนิดหนึ่งเพื่อนำมาดื่ม ซึ่งถือเป็นยอดอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง บางพื้นที่ที่มีความเชื่อแบบดั้งเดิมจะนำมาใส่น้ำตาลทรายแล้วให้ลูกสุนัขพันธ์ุไทยที่เลี้ยงกิน

     ว่ากันว่าสุนัขตัวนั้นเมื่อโตขึ้นมาจะดุและรักพร้อมเชื่อฟังผู้เป็นเจ้าของที่สำคัญจะเป็นสุนัขนักล่าที่แข็งแรงและเฉลียวฉลาดรับฟังคำสั่งจากเจ้าของเป็นอย่างยิ่ง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 27