อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

"ยะลาวากิว" วัวแดนใต้รสชาติเทียบเท่าญี่ปุ่น

“วากิว” เป็นคำภาษาญี่ปุ่น แปลว่า เนื้อวัวที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น วัวพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดคือ Japanese Black ซึ่งชาวญี่ปุ่นยกย่องให้เป็นสุดยอดแห่งสายพันธุ์อันดับหนึ่ง พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 04.00 น.


     “วากิว” เป็นคำภาษาญี่ปุ่น แปลว่า เนื้อวัวที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง วัวพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดคือ Japanese Black ซึ่งชาวญี่ปุ่นยกย่องให้เป็นสุดยอดแห่งสายพันธุ์อันดับหนึ่ง โดยลักษณะรูปร่างของโคสายพันธุ์นี้มีขนาดเล็ก เส้นขนดำหยักเป็นลอน ส่วนกลางลำตัวกางออก ซี่โครงแข็งแรง ขาหลังและลำคอบาง วัวสายพันธุ์นี้เลี้ยงกันมากกว่า 90% ของประชากรวัวทั้งหมดในญี่ปุ่น วากิวเป็นวัวที่ต้องเลี้ยงแบบพิเศษ ในบรรยากาศที่เงียบสงบ ภายในโรงเรือนที่อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก วัวต้องไม่ออกกำลังกายมาก ผู้เลี้ยงต้องให้อาหารที่มีเส้นใยมาก ๆ เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด หญ้าแห้ง และกากถั่วเหลือง ฯลฯ เพื่อบำรุงวัวให้ได้มากที่สุด

      หลายคนคิดว่า “วากิว” จะมีเลี้ยงแต่ในญี่ปุ่นแต่ที่ “ยะลา วากิวฟาร์ม” ของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง เป็นฟาร์มแห่งแรกในภาคใต้ที่วิจัยและทดลองการเลี้ยงโควากิว ซึ่งเป็นสายพันธุ์โคเนื้อที่พัฒนาในประเทศญี่ปุ่น ให้ผลผลิตเนื้อที่มีไขมันแทรก คุณภาพสูง รสชาติอร่อย และมีราคาแพง ผลการทดลอง 7 ปีที่ผ่านมาพบว่าสามารถเลี้ยงโควากิวได้ในสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างชายแดนภาคใต้ และเจริญเติบโตได้ดีไม่ต่างจากโคสายพันธุ์   อื่น ๆ ปัจจุบันมีลูกโค F1 (เลือด 50%) ที่เกิดในฟาร์มแล้ว จำนวน 48 ตัว ลูกโค F2 (เลือด 75%) จำนวน 24 ตัว และ ล่าสุดมีลูกโค F3 (เลือด 87.5%) เกิดแล้ว 2 ตัว

       ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง เล่าว่า หลังจากลูกโควากิว F1 ชุดแรกมีอายุได้ประมาณ 2 ปี ก็ถูกส่งไปขุนที่จังหวัดพัทลุง ต่อมาได้ผ่านการชำแหละที่โรงเชือดจังหวัดราชบุรี จากนั้นมูลนิธิฯ ได้นำกลับมาให้คนในพื้นที่ทดสอบ รสชาติ ผลปรากฏว่าทุกคนที่ได้ชิมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเนื้อวัวที่นุ่ม หอม อร่อย ไม่เหนียว โดยเฉพาะนายอับดุลเราะมัน อาลี ประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อช่องเขต อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า พอชิมเนื้อวากิวแล้วไม่อยากกินเนื้ออื่นอีกเลย

      แม้การเลี้ยงโคเนื้อจะเป็นโอกาสของการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ ใกล้ตลาดใหญ่อย่างมาเลเซีย และรัฐบาลเองก็ได้พยายามส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ตลอดมา แต่ปัญหาคือในพื้นที่ยังไม่มีโรงเชือดวัวที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และ ถูกต้องตามหลักศาสนา ที่จะสามารถชำแหละและตกแต่งเนื้อวัว เพื่อแบ่งขายเป็นแพ็กเล็ก ๆ สะดวกแก่ผู้บริโภคและในราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้ ผู้ที่เข้าประชุมหารือและร่วมชิมเนื้อยะลา วากิวได้สนับสนุนแนวคิดนี้ เช่น นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โคเนื้อวากิว เป็นส่วนหนึ่งของ “นโยบาย 3 ดำ 1 ทอง” ซึ่ง เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จึงเห็นควรให้มีโรงเชือดขนาดเล็ก ขณะที่    นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ทางจังหวัดก็ยินดีสนับสนุนเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ก็   เห็นควรให้ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นอาชีพสำหรับเกษตรกร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนและนำไปสู่สันติสุขในที่สุด

      ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วกว่า 400 คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งอนาคตต้องมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน พิจารณาโครงการจัดทำโรงเชือดมาตรฐานชุมชน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 250