อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

เรื่องน่ารู้ : มะเดื่อหอม

มะเดื่อหอม สรรพคุณ แก้อัมพฤกษ์ ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ เดื่อขน เดื่อหอมเล็ก เดื่อหอมใหญ่ นมหมา นอดน้ำ นอดหอม มะเดื่อเตี้ย มะเดื่อขน เยื่อทง ลำต้นและกิ่งก้านมีขน ผลย่อยเป็นผลสดมีขนาดเล็ก พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 05.15 น.


    มะเดื่อหอม สรรพคุณ แก้อัมพฤกษ์ ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ เดื่อขน เดื่อหอมเล็ก เดื่อหอมใหญ่ นมหมา นอดน้ำ นอดหอม มะเดื่อเตี้ย มะเดื่อขน เยื่อทง และหาด
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีน้ำยางขาวไม่ค่อยแตกกิ่ง สูงได้ถึง 2 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีขน ใบเดี่ยวเรียงสลับกว้าง 5-12 ซม. ยาว 12-25 ซม. ขอบใบจัก ฟันเลื้อยมีขนทั้งสองด้าน ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ รูปทรงแกมรูปไข่ แรกเริ่มมีสีเขียวแกมจุดขาว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีส้ม แดง ตามลำดับ ดอกแยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน ผลรวม ผลย่อยเป็นผลสดมีขนาดเล็กมาก

     ประโยชน์ ราก ฝนน้ำกินแก้พิษสำแดง ต้มดื่มบำรุงกำลัง แก้อัมพฤกษ์ ฝนทาแก้พิษผึ้งต่อย ใบ ต้มเป็นยาบำรุงกำลัง ทั้งต้น ต้มกินขับลม
     ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้    องค์การสวนพฤษกศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 62