อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

เรื่องน่ารู้ : ซ้อ

ซ้อ สรรพคุณ รักษาน้ำกัดเท้า ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ เฝิง กำม่าทุ แก้มอ้น ช้องแมว เซาะแมว แต้งขาว เป้านก ม้าเหล็ก เมา แม่ะ ร่มม้า รำม้า สันปลาช่อน ขอบใบเรียบหรือหยักตื้น แผ่นใบมีขนรูปดาวทั้งสองด้าน ดอก แบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง สีเขียวอมเหลือง ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 05.15 น.


    ซ้อ สรรพคุณ รักษาน้ำกัดเท้า ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ เฝิง กำม่าทุ แก้มอ้น ช้องแมว เซาะแมว แต้งขาว เป้านก ม้าเหล็ก เมา แม่ะ ร่มม้า รำม้า สันปลาช่อน เป็นไม้ต้น สูง 5-10 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่กว้างหรือรูปหัวใจ ขอบใบเรียบหรือหยักตื้น แผ่นใบมีขนรูปดาวทั้งสองด้าน ดอก แบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ยาว 7-10 ซม. กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยก กลีบดอกโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปปากเปิด กลีบบนมี 2 กลีบ รูปไข่กลับ ผิวด้านนอกและผิวด้านในมีต่อมขน กลีบล่างมี 3 กลีบ รูปไข่ ขอบเป็นคลื่น ผิวด้านนอกขนสั้นนุ่ม ผิวด้านในเกลี้ยง รังไข่เกลี้ยง ผล กลมหรือรูปไข่กลับ สีเขียวอมเหลือง ผิวเกลี้ยง เป็นมันเล็กน้อย

    ประโยชน์ ราก และลำต้น ตำทาแก้คัน เปลือกต้นด้านใน ขูดเป็นผงรักษาน้ำกัดเท้า
   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64