อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

เรื่องน่ารู้ : แคแสด

 แคแสด ชื่อเรียกอื่น ๆ แคแดง ยามแดง ประโยชน์ เปลือก ใบ ดอก ผล ใช้พอกแผล รักษาโรคผิวหนัง เปลือก แก้บิด เปลือกต้ม บำรุงธาตุ อังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 05.15 น.


   แคแสด ชื่อเรียกอื่น ๆ แคแดง ยามแดง  เป็นไม้ยืนต้นขนาดสูงถึง 20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่มกลม ค่อนข้างทึบ ใบ เป็นใบประกอบ มีก้านช่อดอกยาว เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบย่อยมี 3-6 คู่ ส่วนปลายเป็นใบเดียวขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด มีก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อมีดอกจำนวนมากและทยอยบานคราวละ 2-6 ดอก มีขนาดผ่าศูนย์กลาง 6-9 ซม. ลักษณะเป็นถ้วย ผิวเป็นสันตามยาวตื้นๆ กลีบดอกมีสีแดงส้ม ผล เป็นฝักรูปเรือสีดำ เมื่อแก่จะแตกออกด้านเดียว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก

    การใช้ประโยชน์ เปลือก ใบ ดอก ผล ใช้พอกแผล รักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง เปลือก แก้บิด เปลือกต้ม บำรุงธาตุ
    ที่มา :หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษ ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46