อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

เรื่องน่ารู้ : ปลาไหลเผือก

ปลาไหลเผือก สรรพคุณ แก้ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ชื่อเรียกอื่น ๆ กรุงบาดาล คะนาง  ชะนาง ตรึงบาดาล ตุวุเบ๊าะมิง ตูวุวอมิง  ตุงสอ แฮพันชั้น เพียก หยิกบ่อถอง ผิวใบเรียบเป็นมัน ดอก ดอกช่อแยกแขนง ออกที่ซอกใบขนานกับพื้นดิน พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.15 น.


     ปลาไหลเผือก สรรพคุณ แก้ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ชื่อเรียกอื่น ๆ กรุงบาดาล คะนาง  ชะนาง ตรึงบาดาล ตุวุเบ๊าะมิง ตูวุวอมิง  ตุงสอ แฮพันชั้น เพียก หยิกบ่อถอง หยิกไม่ถึง เอียดดอน ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก มีรากแก้วขนาดใหญ่เพียงรากเดียว สูง 10-20 ซม. ใบ  เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 11-17 ใบ รูปดาบ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 3-7 ซม. ผิวใบเรียบเป็นมัน ดอก ดอกช่อแยกแขนง ออกที่ซอกใบขนานกับพื้นดิน ดอกย่อยมีหลายดอก แยกเพศ สีแดงแกมม่วง ผล ผลสดรูปไข่หรือขอบขนาน

     การใช้ประโยชน์ ลำต้นและราก ต้มอาบบรรเทาอาการผื่นคันและโรคเอดส์ เปลือกต้น และราก ต้มแก้ไข้มาลาเรีย ไข้จับสั่น ใบ เคี้ยวสดบรรเทาอาการไข้ป่า
    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 66