อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

เรื่องน่ารู้ : มะเดื่อหอม

มะเดื่อหอม ชื่อเรียกอื่น ๆ เดื่อขน เดื่อหอมเล็ก เดื่อหอมใหญ่ นมหมา นอดน้ำ นอดหอม มะเดื่อเตี้ย มะเดื่อขน เยื่อทง หาด  ขอบใบจัก มักเว้าเป็นพู มีขนยาวแข็งหรือขนหยาบทั้งสองด้าน ประโยชน์ ราก ต้มดื่มบำรุงกำลัง แก้อัมพฤกษ์ ใบ ต้มเป็นยาบำรุงกำลัง จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 05.15 น.


    มะเดื่อหอม ชื่อเรียกอื่น ๆ เดื่อขน เดื่อหอมเล็ก เดื่อหอมใหญ่ นมหมา นอดน้ำ นอดหอม มะเดื่อเตี้ย มะเดื่อขน เยื่อทง หาด  ไม้พุ่ม สูง 1-4 ม. มียางขาว กิ่งมีขนยาวแข็ง ใบ เดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. ขอบใบจัก มักเว้าเป็นพู 3-5 พู มีขนยาวแข็งหรือขนหยาบทั้งสองด้าน ผล แบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบเป็นคู่ รูปไข่ ถึงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.3 ซม. ไม่มีก้าน เมื่อสุกสีส้มถึงแดง

   การใช้ประโยชน์ ราก ต้มดื่มบำรุงกำลัง แก้อัมพฤกษ์ ฝนทาแก้พิษผึ้งต่อย ใบ ต้มเป็นยาบำรุงกำลัง ทั้งต้น ต้มกินขับลม
  ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 94