อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : การบูร

การบูร ชื่อเรียกอื่น ๆ อบเชยญวน พรมเส็ง ใบเดี่ยว ผิวเรียบ มัน สีเขียวตลอดปี ปลายใบแหลม รูปรี ดอกสีขาวอมเขียว ประโยชน์ เปลือก แก้ปวดข้อ แก้เคล็ดบวม ขัดยอก แพลง แก้ปวดท้อง ท้องร่วง จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 05.15 น.

   การบูร ชื่อเรียกอื่น ๆ อบเชยญวน พรมเส็ง ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่ สูง 9 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 25-45 นิ้ว ผิวมันเกลี้ยง สีเขียว ใบ ใบเดี่ยว ผิวเรียบ มัน สีเขียวตลอดปี หนา
และยาว 5-15 ซม. ปลายใบแหลม รูปรี ดอกสีขาวอมเขียว หรือเหลือง ขนาดเล็ก และจะออกเป็นกระจุกตามบริเวณง่ามใบ ผลสีชมพู หรือนํ้าตาลม่วง ผลขนาดเล็ก ในหนึ่ง
ผลจะมีหนึ่งเมล็ด
  การใช้ประโยชน์ เปลือก แก้ปวดข้อ ตามเส้นประสาท ข้อบวมเป็นพิษ แก้เคล็ดบวม เส้นสะดุ้ง กระตุก ขัดยอก แพลง แก้ปวดท้อง ท้องร่วง ขับนํ้าเหลือง
 ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวน พฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 92