อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : หม่อน

ไม้พุ่ม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ขอบเรียบหรือหยักเว้าเป็นพู ขึ้นกับชนิดพันธุ์ ผิวใบสากคาย ดอก ช่อ รูปทรงกระบอกออกที่ซอกใบ ผลรวม รูปทรงกระบอก เมื่อสุกสีม่วงแดง จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 05.15 น.


    ไม้พุ่ม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ขอบเรียบหรือหยักเว้าเป็นพู ขึ้นกับชนิดพันธุ์ กว้าง 8-14 ซม. ยาว 12-16 ซม. ผิวใบสากคาย ดอก ช่อ รูปทรงกระบอกออกที่ซอกใบ แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน กลีบรวมสีขาวหม่นหรือสีขาวแกมเขียว ผล ผลรวม รูปทรงกระบอก เมื่อสุกสีม่วงแดง

    การใช้ประโยชน์ ใบ แก้ไอ ระงับประสาท แก้ตาแดง ตาแฉะ ตาฝ้าฟาง ต้มดื่มลดความดัน แก้โรคเกาต์ ทั้งต้น ต้มดื่มแก้มะเร็ง
    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษ ศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 197