อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : ว่านหอมแดง

ชื่อเรียกอื่น ๆ บ่อเจอ เพาะบีเบ ว่านไก่แดง ว่านเข้า ว่านหมาก ว่านเพลาะ ไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน รูปรียาว ดอก ช่อ แทงจากลำต้นใต้ดิน กลีบดอกสีขาว ประโยชน์ หัวผสมกับเหง้าเปราะหอม สุมหัวเด็กแก้หวัดคัดจมูก อังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 05.15 น.


    ชื่อเรียกอื่น ๆ บ่อเจอ เพาะบีเบ ว่านไก่แดง ว่านเข้า ว่านหมาก ว่านเพลาะ ไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน รูปรียาว ใบเกล็ดที่หุ้มหัวใต้ดินสีม่วงแดง ใบ เดี่ยว ออกเป็น
กระจุก 3-4 ใบ รูปดาบ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 20-40 ซม. เส้นใบขนานจีบตามยาวคล้ายพัด ดอก ช่อ แทงจากลำต้นใต้ดิน กลีบดอกสีขาว ผล แห้ง แตกได้

    การใช้ประโยชน์ หัวผสมกับเหง้าเปราะหอม สุมหัวเด็กแก้หวัดคัดจมูก กินเป็นยาขับลม
   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 179