อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : แสงแดง

เป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู ใบเดี่ยวรูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายเรียวแหลม มีขนสั้นปกคลุมหนาแน่น ดอกสีแดงส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลรูปรี ขนาดเล็กแบนเปลือกแข็ง นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 05.15 น.


  เป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู สูง 80-120 ซม. กิ่งก้านมีขนนุ่มสีเขียวซีดปกคลุมหนาแน่น ใบเดี่ยวรูปใบหอกแกมรูปไข่ ขนาดกว้าง 2.5-4.5 ซม. ยาว 7-11 ซม. โคนมน ปลายเรียวแหลม ขอบใบจักถี่ มีขนสั้นปกคลุมหนาแน่น ดอกสีแดงส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 6-20 ดอก ก้านดอกสั้น มีใบประดับขนาดเล็กรองรับดอกขนาด 2-2.5 ซม. ส่วนโคนเป็นหลอดยาว ปลายขยายออกเป็นปากโค้ง กลีบบนแผ่เป็นรูปไข่ กลีบล่างเป็น 3 แฉกรูปมน ขนาดไม่เท่ากัน เกสรผู้ 4 อัน 2 อันยาวยื่นพันปากดอก ผลรูปรี ขนาดเล็กแบนเปลือกแข็ง นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 187